Saturday, Oct 23, 2021
HomeRegionSutra počinje rasprava o očuvanju ćiriličnog pisma! CILJ JE NEGOVANJE SRPSKOG JEZIKA!

Sutra počinje rasprava o očuvanju ćiriličnog pisma! CILJ JE NEGOVANJE SRPSKOG JEZIKA!

Foto:facebook

 

 

Poslanici Skupštine Srbije počeće sutra raspravu o Predlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćiriličnog pisma.

Vlada Srbije je početkom septembra usvojila na predlog Ministarstva kulture i informisanja taj predlog zakona.

Predlogom zakona definisano je ustanovljavanje dodatnih mera, čiji je cilj negovanje srpskog jezika i ćirilickog pisma, kao i kulturnih i tradicionalnih vrednosti, i šira upotreba ćirilickog pisma u javnom životu, s obzirom na istorijski, kulturni i identitetski značaj tog pisma.

Predlog zakona predviđa obavezujuće i stimulativne mere za zaštitu ćirilickog pisma.

Obavezujuće mere šire krug subjekata koji su u obavezi da koriste ćirilicko pismo i po ovom zakonu to bi bili svi subjekti koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim ucešcem javnog kapitala.

Obaveza upotrebe ćiriličkog pisma već je predviđena Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, javna preduzeca i javne službe.

Predlog zakona propisuje i mere stimulativne prirode koje su prvenstveno usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu i odnose se na mogućnost ustanovljavanja, poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste cirilicko pismo.

Kulturne manifestacije moraju imati logo ispisan ćirilicom

Predviđeno je i da kulturne i druge manifestacije, koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava, moraju imati logo ispisan na ćiriličkom pismu, u skladu sa propisima prema kojima se organizuju.

Takođe, predviđeno je osnivanje posebnog saveta Vlade za srpski jezik, koji će sa stručnog stanovišta pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovodenja mera radi zaštite i ocuvanja ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma i predlagati preporuke, predloge i mere za unapredenje stanja.

 

Pratite nas i delite na društvenim mrežama “Portal-valjevonadlanu.rs“

SUTRA DOLAZI U SRBIJ
U KOLUBARSKOM OKRUGU
Ocenite