Tuesday, Jun 28, 2022
HomePrivredaNOVI PAKET MERA ZA STAMBENE KREDITE

NOVI PAKET MERA ZA STAMBENE KREDITE

NARODNA banka Srbije novim paketom mera pokušaće da omogući građanima da lakše dođu do stambenog kredita i to pre svega stambenog.

Primena novih pravila počeće krajem avgusta, a banke će novi set mera moći da koriste do kraja 2021. godine. Cilj im je podsticanje građevinske industrije.

Do sada su banke odobravale kredit za objekte koji su dostigli 80 odsto izgrađenosti. Novom odlukom NBS dati su podsticaji bankama za odobravanje stambenih kredita u ranijoj fazi.

– Bez obzira na stepen završenosti, kada je reč o projektnom finansiranju banke, u slučaju kada je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica – navodi NBS. – To mogu biti i objekti u izgradnji koji su završeni najmanje 60 odsto, ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica. Jasno su definisani kriterijumi koje i samo finansiranje, odnosno investitor i objekat u izgradnji moraju ispuniti da bi se primenio ovaj tretman. Kako bi se obezbedila sredstva za ove namene, predviđeno je da banke mogu deo sredstava u formi kapitala, odnosno određene zaštitne slojeve kapitala koje inače izdvajaju koristiti za finansiranje ovog oblika kreditiranja.

Dodatno se podržavaju i prethodni programi u vezi s kupovinom prvog stana, tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman.

Druga mera je usmerena na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita. Ovo će značiti građanima koji se suočavaju sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu. Značiće i onima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku.

– Bankama se omogućava da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre stupanja odluke na snagu ponude olakšice produžavanjem roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina – objašnjavaju u NBS

POČINjE ČEŠLjANjE
UKINUTA VANREDNA SIT
Ocenite