Wednesday, Sep 28, 2022
HomeRegionDOSTAVA ELEKTRONSKIH REŠENJA ZA 2020.GODINU,O UTVRĐENOM POREZU NA IMOVINU

DOSTAVA ELEKTRONSKIH REŠENJA ZA 2020.GODINU,O UTVRĐENOM POREZU NA IMOVINU

Građani Valjeva koji imaju registrovan profil na Portalu eUprava dobili su elektronsko Rešenje o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge elektronske dostave u svoje Jedinstveno elektronsko sanduče na ovom portalu.

Elektronska dostava dokumenata (eDostava) u elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštenja građanima Srbije od strane javne uprave.

Кorišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata.

 

MINIMALNA ZARADA ZA
IZABRAN NOVI PREDSED
Ocenite