Thursday, Oct 6, 2022
HomeVestiSenzori, transmiteri i aparati za kontinuirano praćenje nivoa šećera iz sredstava RFZO

Senzori, transmiteri i aparati za kontinuirano praćenje nivoa šećera iz sredstava RFZO

Deci i odraslima sa neregulisanom šećernom bolešću (Dijabetes tip 1) od sada su dostupni senzori za merenje šećera u krvi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u količini do 52 senzora za 12 meseci a koji se izdaju na tromesečnom nivou.
U pitanju je inovativni aparat koji meri nivo šećera sa kojeg se lako očitavaju podaci bez direktnog bockanja već jednostavnim postavljanjem na nadlakticu ruke.

Aparat 24 časa kontinuirano meri nivo šećera u krvi i alarmira ukoliko dođe do naglog porasta ili pada.
Prvo propisivanje navedenog pomagala vrši subspecijalista endokrinolog tercijarnog nivoa, a svako naredno izabrani lekar u domu zdravlja na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa tercijarnog nivoa . Overu OPP obrazaca vrši lekarska komisija Filijale.
Pored senzora, osigurano lice ima pravo i na transmiter ili aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera, a na koje od ova dva pomagala ima pravo zavisi isključivo od vrste terapije, odnosno zavisi od toga da li je na terapiji insulinskom pumpom ili injekcijama insulina.

Osiguranicima koji su ostvarili pravo na terapiju insulinskom pumpom o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, obezbeđuje se i transmiter za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera, dok se deci sa nestabilnim dijabetesom i koja su na terapiji insulinskim injekcijama, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera. I ova pomagala prvi put osiguranim licima propisuju subspecijalisti endokrinolozi tercijarnog nivoa.
Zbog specificnosti pomagala, dobavljač isporuku vrši u zdravstvenu ustanovu tercijarnog nivoa gde će lekari izvršiti kratku obuka pacijenata, kao i kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Svako naredno propisivanje pomagala vrši izabrani lekar u domu zdravlja na osnovu mišljenja specijaliste endokrinologa tercijarnog nivoa.

U toku je izmena Pravilnika koja će omogućiti da senzore i aparate za osiguranike do 18 godina mogu da propisuju i lekari na sekundarnom nivou (bolnica).
Pomoću ovih sredstva, povećava se kvalitet života osiguranika (posebno dece i njihovih roditelja) i smanjuje se mogućnost komplikacija koje nastaju zbog visoke ili niske vrednosti šećera u krvi.

Na snazi nove mere K
U Kolubarskom okrugu
Ocenite