Sunday, Jul 3, 2022
HomeKultura i obrazovanjeMinistarstvo odobrilo dva važna projekta valjevskom Odseku Akademije Zapadna Srbija

Ministarstvo odobrilo dva važna projekta valjevskom Odseku Akademije Zapadna Srbija

Valjevski Odsek Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija je na javnom konkursu
dobio sredstva za dva projekata koja se finansiraju u okviru programa „Razvoj visokog
obrazovanja“. Konkurs je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije sa ciljem da pruži podršku visokoškolskim ustanovama u razvoju novih i
inoviranju postojećih predmeta u okviru akreditovanih studijskih programa.
Prvi projekat odobren jedinoj državnoj visokoškolskoj instituciji u Valjevu nosi naziv
“Portal za digitalno učenje u funkciji razvoja preduzetništva i podsticanja zapošljavanja
studenata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo u epidemiološkim
uslovima” (DIGITEDU).
Ovaj projekat podrazumeva kreiranje portala i formiranje „Centra za digitalno učenje“
koji će u epidemiološkim uslovima poslužiti kao uspešan model učenja na daljinu, onlajn
ispunjavanja predispitnih obaveza, kontinuiranog napretka razvoja digitalnih i preduzetničkih
kompetencija studenata, nastavnika i saradnika kroz izabrane predmete iz oblasti računovodstva,
revizije i oporezivanja, te unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa kroz stvaranje boljih uslova
za realizaciju nastave i učenje primenom najsavremenijih informaciono-komunikacionih sistema.
Studenti će u toku nastave, preko Portala i u „Centru za digitalno učenje“, koristiti
digitalne alate i to za evidenciju složenih poslovnih promena i izradu finansijskih izveštaja
privrednih subjekata, podnošenje poreskih prijava elektronskim putem korišćenjem
kvalifikovanog elektronskog sertifikata, pregled poreskih kartica koje se vode u republičkoj kao i
lokalnim poreskim upravama, elektronsko potpisivanje knjigovodstvenih dokumenata i
finansijskih izveštaja uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, kao i revizorskog
izveštaja, podnošenje prijava prilikom zapošljavanja radnika, za obavezno socijlano osiguranje
(preko portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja) i za registraciju faktura
preko sistema Centralnog registra faktura Uprave za trezor.
Predlagači projekta DIGITEDU, koji će dalje biti i njegovi realizatori, bili su nastavnici i
saradnici dr Kosana Vićentijević, dr Marina Janković-Perić i Nenad Mihailović.
Drugi projekat koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odobrilo našoj
školi je “Povezivanje na AMRES infrastrukturu”, za koji su takođe dobijena sredstva. Cilj ovog
projekta je unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa, stvaranje boljih uslova za realizaciju
nastave i učenje studenata, kao i unapređenje kompetencija nastavnika i saradnika kroz

povezivanje Odseka u Valjevu na Akademsku mrežu Srbije i stvaranje tehničkih uslova za
korišćenje usluga koje pruža ova mreža.
Ovaj projekat će imati direktan uticaj na unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa i
stvaranje boljih uslova za realizaciju nastave i učenje, povećanje upotrebe informacionih
tehnologija u nastavi i u procesu učenja i unapređenje kompetencija nastavnika i saradnika za
izvođenje nastave.
Prema konkursnoj dokumentaciji, dobijena novčana sredstva u najvećem delu treba da
pokriju troškove nabavke mrežne opreme i materijala, kao i troškove postavljanja mrežnih
kablova. Rukovodilac ovog projekta je dr Đorđe Petrović.

OPAKI VIRUS EKSPLODI
USKORO ĆETE PLAĆAT
Ocenite