Tuesday, Jun 28, 2022
HomePrivredaNOVI ZAKON O IMOVINI U SRBIJI

NOVI ZAKON O IMOVINI U SRBIJI

Kako Poreska uprava proverava da li su građani adekvatno prijavili imovinu, ne samo stan, već i garažu i ostale pomoćne objekte. Izmene Zakona o oporezivanju koje sada akcenat stavljaju na građevine mimo onih u kojim se stanuje, stavile su na sto pitanje kako to poreznici pri popisu imovine građanima ulaze u trag .

Postoje tri načina .

Prvi način je onaj koji se inače standardno primenjuje za porez na imovinu. Naime, građani su dužni da sami prijave svoju imovinu, i na osnovu toga Poreska uprava određuje visinu poreza koji je potrebno platiti. To su u obavezi i građani koji kupe stan, ali i oni koji grade nekretninu.

Drugi način je kontrola pojedinačnih slučajeva, nasumično, što poreski inspektori povremeno primenjuju, uglavnom kada postoji sumnja. Ovakva praksa postoji često u lokalnim samoupravama, manjim ili i velikim  gradovima .

Treći način je, prema rečima poreskih stručnjaka, da lokalne samouprave izvrše uvid i poređenje putem satelitskih snimaka. To je opcija koja je moguća i koja se koristila u postupku legalizacije, ali je pitanje da li je i koliko opštine i gradovi koriste u praksi.

Novi obračun iduće godine

Novi porez na imovinu obveznici će, plaćati počev od poreskih rešenja za 2021. godinu, dakle od 2022 . godine .

Ono što je važno jeste da će visina poreza za novouvedenu kategoriju pomoćnih objekata biti utvrđena na osnovu prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u konkretnoj opštini, jer je ovaj namet u nadležnosti lokalnih samouprava.

Zatezna kamata za svaki dan kašnjenja

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. Tako  da su rate  uglavnom 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Srećna slava - Dana
Ambasada u Beču ut
Ocenite