Monday, Oct 3, 2022
HomeKultura i obrazovanjeSrećna slava – Danas slavimo Svetog Luku iscelitelja i zaštitnika lekara

Srećna slava – Danas slavimo Svetog Luku iscelitelja i zaštitnika lekara

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Luku, a mnogi srpski domaćini obeležavaju svoju krsnu slavu. Za Svetog Luku i njegov praznik vezuju se mnoga lepa i zanimljiva narodna verovanja…

Svetog Luku kao zaštitnika lekara i medicinara danas slavi lekarska profesija, a pravoslavni vernici veruju da njegove mošti imaju čudotvornu moć da iscele i najteže bolesti. Sam Sveti Luka lečio je besplatno.

Naši stari nekada su verovali da će nam se baš na Lučindan kazati kakva nas zima čeka…

I dan danas u narodu se kaže: „Sveti Luka – sneg do kuka“. Poznata je i izreka: „Ide Luka – eto vuka“.

Običaj je bio među srpskim domaćinima da na ovaj dan puste ovnove da nagnaju ovce. Ukoliko bi se ovca natezala bi ili ne bi naši preci su verovali da će zima duga i teška. Ako ne bi odbijale ovnove verovalo se da zima neće biti duga i da će proleće doći ranije.

Na ovaj dan su domaćini čašćavali svoje čobane kojima su nosili pite – pazarice.

Verovalo se i da ako domaćin na lučindansko jutro porani u tor i vidi kako stoka leži – takva će biti i zima. Ako je podvila noge verovalo se da će zima biti oštra, a godina zla. A ako je noge opružila verovali su da ih čeka blaga zima odnosno dobra godina i još bolja letina.

U Srbija je davno bio običaj i da se torovi s ovcama na ovaj dan opasuju crvenim koncem da u njih ne bi ušli vuci i poklali stoku.

U južnoj Srbiji se po prvom gostu koji uđe u kuću na Lučindan gata kakva će zima ili godina biti.

U Crnoj Gori narod veruje da stopalo Svetog Luke, koje se čuva u jednom tamošnjem manastiru, leči očinji vid. U Crnoj Gori se veruje i da je nebeska duga pojas Svetog Luke.

Na ovaj dan ne smete da budete preki i nervozni jer je Sveti Luka bio blag i miran i uvek pomagao ljudima.

Savremenik Isusa Hrista

Sveti Luka je poreklom iz Antiohije, drevne oblasti koja se nalazila na prostoru današnje Turske, a prema predanju bio je veoma obrazovan čovek. Izučavao je grčku filozofiju, medicinu, živopis…

Nakon susreta sa Hristom ubrzo je uvršćen među 70 apostola i poslan na propoved, a na putu u Emaus video je vaskrslog Gospoda.

Po silasku Duha svetoga na apostole Luka se vratio u Antiohiju. Radio je zajedno sa apostolom Pavlom sa kojim je putovao i u Rim preobraćajući neznabožce u hrišćanstvo. Posle smrti apostola Pavla nastavio je da propoveda hrišćanstvo po Italiji, Dalmaciji i Makedoniji.

Sveti Luka je imao 84 godine kad su ga neznabožci mučili i potom obesili o maslinovo drvo u gradu Tebi.

Jedan je od pisaca jevanđelja koje je napisao na molbu brojnih hrišćana i intelektualne elite toga vremena. Jevanđelje po Luki je treće jevanđelje u Novom zavetu. Smatra se da je napisano oko 60. godine. Tada je Sveti Luka imao oko 60 godina. Veruje se da je Sveti Luka lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone sa njenim likom koje je svetitelj naslikao najbliže njenom pravom izgledu, a poznata je „ikona u ikoni“ koja predstavlja Svetog Luku i ikonu Bogorodice koju svetitelj oslikava.

Slikarsko delo svetitelja jesu i ikone Svetih apostola Petra i Pavla, a crkva ga smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

Obeležavamo i Svetog Petra Cetinjskog

Srpska pravoslavna crkva istovremeno obeležava još jednog sveca.

Sveti Petar Cetinjski živeo je krajem 18. i početkom 19. veka u Crnoj Gori.

Godine 1784. postao je mitropolit i gospodar Crne Gore. Crkva pamti, a narod posebno slavi, njegovu pobedu nad Napoleonovom vojskom u Boki i Dalmaciji. Život je posvetio borbi protiv neprijatelja i pomirenju zavađenih prelema u Crnoj Gori.

Njegove čudotvorne mošti počivaju u Cetinjskom manastiru.

Sastanak gradonačel
NOVI ZAKON O IMOVINI
Ocenite