Tuesday, Aug 9, 2022
Home2020новембар

Foto: Valjevo na dlanu   Ovaj izveštaj je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja

Procitajte vise