Wednesday, Sep 28, 2022
HomeVestiPočela javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji

Javna rasprava o Nacrtu zakona o fiskalizaciji, koji bi trebalo da bolje uredi predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, kao i obveznike fiskalizacije, počela je danas i trajaće do 23. novembra, objavilo je danas Ministatrstvo finansija Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona, koji bi trebalo da stupi na snagu početkom 2022. godine, odvijaće se kroz video konferencije ili na drugi način, o čemu će Ministarstvo blagovremeno na svom sajtu obavestiti javnost.

Ministarstvo finansija je pozvalo stručnu javnost iz ove oblasti, privredne subjekte, obveznike fiskalizacije, kao i sve druge zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi.

Nacrt zakona o fiskalizaciji sačinjen je u okviru rada radne grupe, u čijem radu su pored predstavnika Ministarstva finansija, učestvovali i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore Srbije, kao i eksterni stručni konsultanti.

Kako je ranije istaknuto, razlog donošenja novog zakona o fiskalizaciji je napredak tehnologije i promena poslovnog okruženja u toj oblasti od 2005.godine, od izmana u važećem propisu.

Očekuje se da novi zakon unapredi sistem fiskalizacije radi stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Predloženi zakon trebalo bi da otkloni nedostatke sadašnjeg modela i dovede do efikasnije kontrole svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet.

Predloženo je da obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uredjaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa), a čiju je upotrebu prethodno odobrila Poreska uprava.

Nacrt zakona predvidja i da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Poreska uprava treba da uspostaviti registar elemenata elektronskih fiskalnih uredjaja, čija je upotreba odobrena, dok je obvezniku fiskalizacije ostavljena i mogućnost da samostalno razvija i primeni uredjaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

Očekuje se da predloženo zakonsko rešenje pored ostalog otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije poput postupka fiskalizacije i defiskalizacije fiskalnih kasa, redovnog servisiranja, čuvanja kontrolnih traka, čime se smanjuju troškovi poslovanja, a ukinuće se i nepotrebno administriranje i tako stvoriti bolji poslovni ambijent.

Stvoriće se, kako se očekuje, i uslovi da Poreska uprava efikasnije prati i kontroliše poreske obveznike kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza, kao i poveća broja poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa, čime se smanjuje potreba za terenskim kontrolama.

Predviđeno je i da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa.

Kako je ranije najavio ministar finansija Siniša Mali, najveći teret novih fiskalnih kasa preuzeće država, a privreda neće imati nikakva opterećenja.

Precizirao je da će za ta nova softverska rešenja i fiskalne kase država iz budžeta za sledeću godinu izdvojiti od 3,5 do četiri milijarde dinara, uz procenu da će se ulaganje države isplatiti u roku od godinu do godinu i po dana.

Ambasada u Beču ut
NOVA POMOĆ ZA GRAĐ
Ocenite