Sunday, Jul 3, 2022
HomeVestiIzmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakona o prekršajima- U petak 13

Izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakona o prekršajima- U petak 13

Izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakona o prekršajima naći će se konačno u Skupštini Srbije u petak 13. novembra, a dve ključne novine koje stižu odnose se na kažnjavanje kršenja mera na licu mesta, kao i veći obuhvat nadležnih koji mogu da izriču kazne.

Izmene oba zakona neophodna su da bi Srbija mogla ozbiljno da se upusti u borbu protiv širenja korona virusa, s obzirom na to kakve su  nam korna brojke, to što nam je nešto preporučeno kao mera i dok nema ozbiljnog udarca na džep, očigledno ne pomaže.

Evo koje su ključne novine izmena zakona:

-Veći obuhvat nadležnih koji izriču kazne

Naime, kako su ovlašćenja za sprovođenje protivepidemioloških mera Kriznog štaba do sada imali samo republički sanitarni inspektori, koji je neverevanto malo, posle ovih izmena zakona kažnjavanje će moći da vrše i komunalni milicajci i gradski komunalni inspektori.

Što znači, da će oni moći da sankcionišu svako nepridržavanje protivepidemioloških mera od nepoštovanja fizičke distance preko nenošenja zaštitne opreme do neodstatka dezinfekcionih sredstava i sličnog u kafićima, restoranima, klubovima…

Cilj ovih izmena zakona nije samo novčano kažnjavanje već način da se stanovništvo natera da poštuje epidemiološke mere kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

Trenutno kazne za nepoštovanje protivepidemioloških mera mogu da izriču samo republički sanitarni inspektori, kojih na teritoriji cele Srbije ima svega 140, što je zaista malo ako se uzme u obzir koliko posla ima.

– Ovlašćenja ipak nisu ista za sve

Izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti gradski komunalni inspektori i komunalni milicajci neće imati sva ovlašćenja sanitarnih inspektora, već samo ona koja ne zalaze u struku medicine.

Tačnije, sankcionisaće one prekršaje protivepidemioloških mera koje su vidljive .

Na primer , moći će da kažnjavaju i noćne klubove zbog organizovanja žurki gde je,  na prvi pogled jasno da niko ne nosi ni masku niti poštuje fizičku distance.

Podsećamo, gradski inspektori trenutno mogu da kažnjavaju samo zbog nepoštovanja radnog vremena, i to na osnovu Zakona o ugostiteljstvu.

-Kažnjavanje na licu mesta

Kada se izmene zakona usvoje u Skupštini, komunalni  policajac  ili gradski komunalni inspektor (turistički, ekološki, tržišni…) moći će da napišu kaznu na licu mesta svakome ko ne poštuje propisane epidemiološke mere.

Tako da će imati  ovlašćenja da napišu na licu mesta kaznu od 5.000 dinara svakome ko  u zatvorenom prostoru ne nosi masku ili ne poštuje propisanu fizičku distancu.

Takođe, gradski komunalni inspektor ili komunalni policajac moći će na licu mesta da piše kaznu pravnom licu ukoliko, na primer, u ugostiteljskom objektu ne postoji dovoljan razmak između stolova ili u odnosu na kvadraturu ima više gostiju nego što je dozvoljeno. Novčane sankcije za pravno lice se kreću od 50.000 do 500.000 dinara.

Prekšajni nalog funkcionisaće poput onog koji plaćamo i kod nepripisnog parkiranja – u roku od osam dana moći će da se plati pola kazne.

-Preciziranje  kućnog karantina

U Zakonu će takođe biti preciziran pojam kućnog karantina – ukazujući da ovaj Zakon mora da bude usklađen sa preporukama i pravilnicima Svetske zdravstvene organizacije.

-Ko ne plati kaznu može i u zatvor

Ako ne platite kaznu zbog nenošenja maske u zatvorenom prostoru, postoji  mogućnost da odmah ili u roku od osam dana plati upola manje (2.500 dinara) ili podnese zahtev za sudsko odlučivanje u tom roku.

Ako lice ne plati kaznu u roku od osam dana ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje, u sud stiže konačan nalog na izvršenje. Takav nalog izvršava se tako što se kažnjenom obustavi deo zarade preko poslodavca, blokira račun do naplate kazne ili se izrečena novčana kazna menja za rad u javnom interesu (osam sati rada u javnom interesu za 1.000 dinara) ili kaznu zatvora po principu jedan dan zatvora jednak kazni od 1.000 dinara.

– Kazne su paprene !

Visina novčane kazne zavisi od toga da li je reč o fizičkom ili pravnom licu, preduzetnicima ili ovlašćenim licima u pravnom smislu.

50.000-150.000 dinara za fizičko lice
50.000-500.000 dinara za pravno lice
50.000-150.000 dinara za ovlašćeno lice u pravnom licu
50.000-150.000 dinara za preduzetnike

EPIDEMIOLOŠKA SITUA
Obustava saobraćaja
Ocenite