Wednesday, Sep 28, 2022
HomeVestiŠTA DONOSI NOVI ZAKON O ZARAZNIM BOLESTIMA

ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O ZARAZNIM BOLESTIMA

Predlog izmena i dopuna zakona o zaraznim bolestima predložen je kao još jedna u nizu mere koje je država donela u borbi protiv virusa korona .

Izmenama i dopunama zakona uvode se novčane kazne za kršenje zaštitnih mera i to u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu lične zaštite od infekcije ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera, a sa 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekrša preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Kako navodi Lončar , nama nije cilj da kažnjavamo nikoga, ali želimo da ovim odredbama zaštitimo sve odgovorne građane Srbije, kojih je 95 odsto, koji poštuju sve mere osam meseci, nose maske, ne organizuju proslave i slavlja sa velikim brojem ljudi i tako na nabolji način čuvaju svoje i zdravlje svojih porodica .

Prema njegovim rečima, ovim Predlogom uobličava pravni okvir za mere i procedure u kojem će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemiju i sprečiti veće negativne posledice.

U Predlog izmena i dopuna uvrštena je i virus korona, koji nije bio u trenutku pisanja Zakona o zaraznim bolestima, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i uputstava koje utvrdi lekar.

Takođe, uvedene su i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor, u kućhnim uslovima i lična zaštita.

Izmenama zakona, kako je naveo Lončar, regulisano je i da potvrda od epidemiologa je dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata.

Izmenama zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.

Lončar kaže da će nakon usvajanja izmena i dopuna zakona Vlada moci da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni i obrazovati  Krizni štab .

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije, kaže Lončar i dodaje da sanitarni inspektorii  pored ovlašćenja koja imaju  do sada, mogu  izraditi i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera, kao i da zatvore objekat  najduže do 72 sata .

U 2021. minimalna za
Rekordan broj obolel
Ocenite