Thursday, Oct 6, 2022
HomeVestiPoziv za učešće na konkursu za dodelu solidarne pomoći korisnicima penzija bez obzira na njihovo članstvo u penzionerskoj organizaciji

Poziv za učešće na konkursu za dodelu solidarne pomoći korisnicima penzija bez obzira na njihovo članstvo u penzionerskoj organizaciji

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je u skladu sa Pravilnikomo društvenom standardu korisnika penzija (Sl.Glanik RS br. 80/20) planirao sredstva za sprovođenje postupka finansirawe solidarne pomoći korisnicima penzija u dodeli paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.

Pozivaju se korisnici penzija koji ispunjavaju sledeće uslove da uzmu učešće na konkursu kako bi stekli mogućnost da ostvare navedeno pravo:

1. Osnovni kriterijum je da visina penzije ne prelazi najniži iznos penzije od 15.113,01 din.

2. Prednost na rang listi imaće samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu u kome je jedini izvor prihoda penzija (penzija ne prelazi najnići iznos penzije)

3. Navršene godine života korisnika-prioritet imaju korisnici penzija stariji po godinama života.

PRIJAVE SE PODNOSE KOD UDRUŽENJA PENZIONERA POČEV OD 16. NOVEMBRA 2020 god.(PONEDELJAK) PA ZAKLJUČNO SA 27. NOVEMBROM 2020.god.(PETAK).

Uz prijavu se podnosi na uvid lična karta i prilaže poslednji ček od penzije.

Preliminarna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli Udruženja 01. decembra 2020.god. sa pravom prigovora na istu, a koji se podnese zaključno sa 09. decembrom 2020. god.

Raspodela robnih paketa izvršiće se sredinom decembra meseca 2020.god.na osnovu objavljene konačne rang liste.

Raspored službi Dom
Nova epidemiološka
Ocenite