Monday, Jun 27, 2022
HomeVestiPREPORUKE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA

PREPORUKE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA

Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju  vanrednim situacijama ( Službeni glasnik Republike Srbije; broj 87/18) i člana 17.
stav 1 i 2. Uredbe o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije ( Službeni glasnik Republike Srbije; broj 27/20 ), Štab za vanredne
situacije grada Valjeva na telefonskoj, 56. sednici održanoj 14.11.2020. godine, u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, donosi

ZAKLJUČAK 

1. PU Milica Nožica  Valjevo treba da nastavi rad u objektu „Zvončiča“ sa grupama dece i zaposlenim licima koji nisu bolesni ili u izolaciji uz dosledno
sprovođenje svih protivepandemijskih mera za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ,koje je naložio Krizni štab, resorna ministarstva i Zavod za javno zdravlje Valjevo.

2. Preporučuje se roditeljima da, ukoliko imaju uslova, naredne dve nedelje da  ne dovode decu u objekte Ustanove.

3. Preporučuje se građanima, preduzetnicima i drugim pravnim licima da dosledno sprovode sve protivepandemijske mere, kako bi se smanjilo oboljevanje i izbegla blokada zdravstvenog sistema.

4. Preporučuje se da se nastavi koordinisani inspekcijski nadzor uz primenu izmena i dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

ALARMANTNO ! U Kolub
Nova uredba Vlade st
Ocenite