Sunday, Jul 3, 2022
HomeVestiOBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU JAVNE RASPRAVE

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU JAVNE RASPRAVE

GRADSKA UPRAVA GRADA VALJEVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, SAOBRAĆAJ I ZAŠTITU ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 501-253/20-07

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće „TELEKOM SRBIJA“ A.D., ul. Takovska br 2, Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za  PROJEKAT: „Bazna stanica mobilne telefonije  VA72/VAU72/VAO72 – BS Miličinica “ na kat. parceli br. 2883/3 KO Miličinica.“

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije čije je održavanje bilo predviđeno za 20.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Skupštinskoj sali Gradske uprave grada Valjeva, Karađorđeva br.64, neće biti održana zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srbiji, a u skladu sa instrukcijama Vlade Srbije i merama kriznog štaba.

U skladu sa navedenim, obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da svoja pitanja i prigovore u vezi sa predmetnom Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu, mogu dostaviti ovom organu na adresu: Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine, Karađorđeva br.64, Valjevo, u pisanom obliku, kao i na službenu mejl adresu u elektronskom obliku – vesna.sreckovic@valjevo.org.rs. Sva pitanja zainteresovane javnosti će biti prosleđena nosiocu projekta i obrađivaču predmetne Studije, a odgovori na ta pitanja biće dostavljeni zainteresovanoj javnosti, organima i organizacijama u elektronskom obliku.

U skladu sa čl. 4. stav 2. i sa čl. 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/05), primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na gore navedenu adresu. Sve dostavljene primedbe će biti predočene Tehničkoj komisiji, koja će ocenjivati predmetnu studiju.

O naknadnom terminu održavanja javne rasprave i prezentaciji predmetne Studije bićete obavešteni od strane ovog organa.

 

“Novi početak za
Nemačka razvojna sa
Ocenite