Friday, Oct 7, 2022
HomeEkologijaKoncentracija PM 10 čestica pet puta veća od dozvoljene -Aero Alarm 24.11.2020.

Koncentracija PM 10 čestica pet puta veća od dozvoljene -Aero Alarm 24.11.2020.

Treći izveštaj o zagađenosti vazduha u Valjevu „U pet do dvanaest”, koji priprema organizacija “Lokalni odgovor”, pokazuje da je najveći broj dana protekle nedelje vazduh u Valjevu je bio zagađen ili jako zagađen.

Najviša koncentracija PM10 suspendovanih čestica za proteklu nedelju zabeležena je u četvrtak i iznosila je 243,64 µg/m3, što predstavlja koncentraciju gotovo pet puta veću od

dozvoljene. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog dana  192,25 µg/m3,  dva puta veća od dozvoljene.

“Organi javne vlasti i dalje ne obaveštavaju javnost o aerozagađenju, niti o merama za zaštitu ili ublažavanje posledica. Kažu da nemaju informacije o kvalitetu vazduha”, ponovo se konstatuje u izveštaju “Lokalnog odgovora”.

“Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi”, poruka je ove organizacije.

Aero Alarm 24.11.2020.

Vazduh u Valjevu je jutros jako zagađen. Sinoć je bio jako zagađen.
Danas u 7 časova Državna merna mreža za automatsko merenje kvaliteta
vazduha zabeležila je koncentraciju suspendovanih PM10 čestica u
iznosu od od 138,6 µg/m3, vrednost suspendovanih PM2,5 čestica u
iznosu od 52.75 µg/m3.
Zdravstveno upozorenje za postojanje vanrednih uslova. Verovatno je da
će biti pogođeni svi stanovnici.
Слика може да садржи: текст

U Kolubarskom Okrugu
Danas slavimo Sveto
Ocenite