Monday, Jun 27, 2022
HomeVestiAero Alarm – Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu Za period od 23.11. do 29.11.2020.

Aero Alarm – Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu Za period od 23.11. do 29.11.2020.

Foto: Valjevo na dlanu

 

Ovaj izveštaj je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva.
Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju.

Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi. Izveštaj se objavljuje ponedeljkom, za prethodni period od 7 dana. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija i ocenu zagađenosti vazduha je Državna merna mreža. Informacije o javnom informisanju u Valjevu naši aktivisti prate preko izvora dostupnih na internetu, kao i putem telefonske ankete sa predstavnicima organa javne vlasti  odgovornih za zdravlje , bezbednost građana i zaštiu životne sredine.

Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, ne na zastrašivanje i stvaranje panike, već na mobilisanje građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi.
Mi smo se udružili da podstaknemo građane da učestvuju u javnim poslovima. Mi ne rešavamo probleme za kojesu odgovorni organi vlasti i ustanove. Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije oaerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima Mi smo Lokalni odgovor.

Sažetak

a. U protekloj sedmici najveći broj dana vazduh u Valjevu je bio zagađen. Samo u nedelju vazduh u Valjevu je bio prihvatljiv. Svako veče protekle nedelje zabeleženo je da je vazduh
zagađen ili jako zagađen. Najviša zabeležena koncentracija PM10 suspendovanih čestica za proteklu nedelju zabeležena je u sredu, 25.11.2020 u 18 čas i iznosila 191.97 μg/m3,što je
dva puta više od prihvatljivog. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog dana u 18.00 časova što je iznosilo 168.95 μg/m3, što je tri puta više od prihvatljive  koncentracije .
b. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao početi da oseća zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su bili u riziku da snose ozbiljnije zdravstvene
posledice.
c. Grad Valjevo i Zavod za javno zdravlje tokom prošle nedelje nisu na dnevnom nivou objavljivali informacije o visini aerozagađenja u Valjevu, kao ni Sektor za vanredne situacije
Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu. Ove ustanove, odgovorne za bezbednost i zdravlje građana u Valjevu, kao i za zaštitu životne sredine, nisu obaveštavale javnost  o dnevnim koncentracijama zagađujućih materija koje sadrži vazduh u Valjevu, niti su upozoravale građane na mogući rizik za zdravlje, niti na mere zaštite ili ublažavanja uticaja.
Predstavnici organa vlasti iako su najavili, nisu učestvovali na on line forumu „Građanske skupštine“ koju je organizovao Institut za filozofiju i društvene nauke iz Beograda na temu
aerozagađenja u Valjevu (Grad Valjevo, Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje) .
d. Od ukupno 10 posmatranih medijskih organizacija protekle nedelje četiri su svakodevno objavljivale informacije o kvalitetu vazduha u Valjevu. Jedan broj lokalnih elektronskih medija je pojedinim danima objavljivao i priloge koji su se odnosili na aerozagađenje (npr. izjave aktivista, problem merenja aerozagađenja). RTV Marsh je organizovala online anketu .

četvrtoj nedelji akcije „Aero Alarm“ uočava se gotovo svakodnevno izveštavanje i pažnja jednog broja medija je kada je reč o zagađenju. U subotu je na temu aerozagađenja u Valjevu
organizovana online debata u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda.

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima
Dan Datum Kvalitet
vazduha
(prosečne
dnevne
koncentracije)

Najviše zabeležene koncentracijezagađujućih materija (suspendovane čestice) po m3

PM10 Čas PM2,5 Čas
Ponedeljak 23.11.2020  zagađen 170.72 09.00 168.34 19.00
Utorak 24.11.2020.  zagađen 130.91 08.00 114.74 07.00
Sreda 25.11.2020.  zagađen 191.97 18.00 168.95 18.00
Četvrtak 26.11.2020.  zagađen 127.62 17.00 117.25 18.00
Petak 27.11.2020.  zagađen 61.90 23.00 82.96 23.00
Subota 28.11.2020.  zagađen 97.55 12.00 84.41 12.00
Nedelja 29.11.2020.  prihvatljiv 75.32 21.00 77.28 03.00

Tabela 2. Prikaz organa javne vlasti u Valjevu koji su na dnevnom nivou

Tabela 2. Prikaz organa javne vlasti u Valjevu koji su na dnevnom nivou obaveštavali javnost o kvalitetu vazduha
Dan Datum Sektor za
vanrednesituacije, MUP Srbije

Gradska
uprava Valjevo

Zavod za javno
zdravlje

Ponedeljak 23.11.2020 ne ne ne
Utorak 24.11.2020. ne ne ne
Sreda 25.11.2020. ne ne ne
Četvrtak 26.11.2020. ne ne ne
Petak 27.11.2020. ne ne ne
Subota 28.11.2020. ne ne ne
Nedelja 29.11.2020. ne ne ne

U subotu, 28.11.2020 u Valjevu je održana online debata „Građanske skupštine“ koju je na temu aerozagađenja u Valjevu organizovao Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz
Beograda. U razgovoru, raspravi i predlaganju načina rešavanja problema u aerozagađenja u Valjevu su učestvovali predstavnici udruženja građana iz Valjeva, zainteresovani građani,stručnjaci za pojedine oblasti relevantnih za životnu sredinu (mašinstvo, tehnologija). Iakoje bilo najavljeno, nisu učestvovali predstavnici lokalne vlasti u Valjevu, niti ustanova koje sod značaja za zdravlje građana Valjeva (Grad Valjevo, Gradska uprava, Dom zdravlja,
Zavod za javno zdravlje).
U protekloj nedelji je zabeleženo stalno interesovanje dela lokalnih medija u Valjevu za temu aerozagađenja.  Praćenje aerozagađenja u Valjevu možete videti na  naslovnim stranama portala ( plug-in ) koji prikazuju  informaciju  indeks kvaliteta vazduha u Valjevu . Na  lokalnoj  televizija RTV Mash koja je  na svom sajtu postavila online anketu na temu aerozagađenja , Valjevskaposla.info,  Valjevonadlanu.rs  i  Ugradu.info . Do sada ukupno 4 medija informišu javnost Valjeva o kvalitetu  vazduha u realnom vremenu. Svakodnevno bar jedno javno glasilo u Valjevu emituje ili objavljuje prilog koji se odnosi na životnu sredinu ili aerozagađenje. Nedeljnik Napred je u poslednjem broju objavio dva priloga na temu aerozagađenja. Informacija o aerozagađenju u Valjevu, kao i o Građanskoj skupštini objavljena je na sajtu Balkan Green Energy News2 .

Izvor informacija

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže
http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Lokalni odgovor
lokalniodgovor@gmail.com

 

Raspodela dobiti " T
TRAGEDIJA U VALJEVU
Ocenite