Monday, Jun 27, 2022
HomePrivredaRaspodela dobiti “ Toplane“ – Gradsko veće donelo odluku

Raspodela dobiti “ Toplane“ – Gradsko veće donelo odluku

Foto: Toplanava.rs

Članovi Gradskog veća su utvrdili predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti JKP „Toplana“ Valjevo za 2019. godinu, koju je usvojio Nadzorni odbor ovog preduzeća. Na osnovu finansijskog izveštaja JKP „Toplana“ Valjevo za 2019. godinu, utvrđena je neto dobit u iznosu od 7.282.415,11 dinara.

Stavljena je van snage Odluka o minimalnim ekološkim i ekonomskim  uslovima koje mora da ispunjava Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naseljeno mesto Divčibare i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za delove naseljenog mesta Valjevo, koje je donela Skupština grada Valjeva, na sednici održanoj 29. novembra 2019. godine.

 

 

U Kolubarskom okrugu
Aero Alarm - Nedeljn
Ocenite