Friday, Oct 7, 2022
HomeEkologijaAero alarm- Saopštenje za javnost

Aero alarm- Saopštenje za javnost

                                               

Aero Alarm 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Prvi korak  

Od juče, prvog dana decembra 2020. na zvaničnom sajtu Grada Valjeva www.valjevo.org.rs se mogu pronaći informacije o zagađenju vazduha u Valjevu. Gradska uprava Valjevo je na  adresi https://www.valjevo.rs/informacije-o-dnevnim-prekoracenjima-koncentracija-merenih parametara-vazduha/ postavila informacije o prekoračenju dozvoljenih vrednosti polutanata  za period utorak 24.11.2020 do subote 28.11.2020. Iz informacije se vidi da podaci o  

koncentracijama čađi potiču sa mernih mesta kod škole „Sestre Ilić“, kao i kod vrtića „Bambi“,  „Bubamara“ i „Pčelica“. Informacije o merenju suspendovanih PM10 čestica su sa mernog  mesta iz dvorišta Zavoda za javno zdravlje. 

Nakon višegodišnjeg pritiska građana i javnosti organi lokalne vlasti u Valjevu su 1.12.2020.  učinili prvi korak ka ostvarenju prava javnosti na informaciju o životnoj sredini. Očekujemo da  će organi javne vlasti uskoro omogućiti ne samo dostupnost informacija, već i blagovremeno  

obaveštavanje o opasnosti od zagađenog vazduha, kao i o merama za zaštitu zdravlja ili  smanjenje aerozagađenja. 

Pozivamo javnost u Valjevu, građane i građanke, udruženja i lokalne medije da se udružimo i  budemo uporni u borbi za pravo na odgovornu vlast i zdravu životnu sredinu. 

Lokalni odgovor 

lokalniodgovor@gmail.com 

 

Javna rasprava o bud
ŠTAB ZA VANREDNE SI
Ocenite