Thursday, Oct 6, 2022
HomeVestiJavna rasprava o budžetu će biti održana onlajn

Javna rasprava o budžetu će biti održana onlajn

Članovi Gradskog veća doneli su Odluku o raspisivanju javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu i predlog programa javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu.

“Gradsko veće grada Valjeva poziva zainteresovane građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu i daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Rok za sprovođenje rasprave, važne informacije o aktivnostima koje se planiraju u okviru javne rasprave, informacije o načinu dostavljanja predloga, sugestija, inicijativa i komentara, kao i drugi podaci od značaja za sprovođenje javne rasprave, sadržani su u Programu javne rasprave, koji je sastavni deo javnog poziva. Javni poziv, sa Programom javne rasprave i nacrtom Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu, biće objavljen na internet stranici grada Valjeva : www.valjevo.rs”, saopšeno je posle sednice Veća.

Javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu sprovodi se u periodu od 1 – 15. decembra 2020. godine. Inicijative, predlozi, sugestije i komentari za izmene i dopune nacrta se mogu dostaviti na elektronsku adresu: budzet.pitanja@valjevo.org.rs , na adresu grad Valjevo, Karađorđeva br.64, sa naznakom „Predlozi za izmene i dopune Nacrta Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu ili se mogu predati na pisarnici Gradske uprave grada Valjeva.

Po završetku javne rasprave Gradska uprava, odnosno Komisija koju će obrazovati gradonačelnik će analizirati primedbe, predloge i sugestije i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu i biće objavljen na internet prezentaciji grada Valjeva.

AUSTRIJSKA VLADA SRP
Aero alarm- Saopšte
Ocenite