Wednesday, Sep 28, 2022
HomeEkologija„Aero Alarm“ Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu

„Aero Alarm“ Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu

Foto:valjevonadlanu.rs

Protekle nedelje aerozagađenje u Valjevu je dostizalo niže vrednosti u odnosu na prvu  nedelju decembra. U protekloj sedmici vazduh u Valjevu je 2 dana bio „zagađen“, 3 dana  „prihvatljiv“ i 2 dana kvaliteta „dobar“. Najviša zabeležena koncentracija PM10 suspendovanih  čestica za prošlu nedelju zabeležena je u utorak, 8.12.2020. u 21:00 čas i iznosila 152.83 µg/m3. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog dana u isto vreme što je iznosilo 148.35 µg/m3

  1. Visina aerozagađenja u Valjevu je u protekloj nedelji predstavljala rizik za zdravstveno  osetljive osobe. 
  2. Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o  opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje  uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor  za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu). Informacije o prekoračenim  graničnim vrednostima koje objavljuje Grad Valjevo sa četiri dana zakašnjenja neupotrebljive.  

       3. Gradska uprava u nacrtu budžeta za 2021. godinu projektuje za narednu godinu  desotostruko smanjenje zagađenja u Valjevu-investiranjem u izgradnju kanalizacije na  Divčibarama.

4.Od ukupno 10 medijskih organizacija koje deluju na teritoriji grada Valjeva 4 su svojim  čitaocima i gledaocima omogućili informaciju o stanju kvaliteta vazduha u realnom vremenu. O aerozagađenju u Valjevu .

 

                         Ovaj izveštaj je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju  javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i  ublažavanja posledica aerozagađenja na zdravlje ljudi. Izveštaj se objavljuje ponedeljkom, za prethodni period od  7 dana. Izvor informacija za koncentracije zagađujućih materija i ocenu zagađenosti vazduha je Državna merna  mreža. Informacije o javnom informisanju u Valjevu naši aktivisti prate preko izvora dostupnih na internetu, kao i  putem telefonske ankete sa predstavnicima organa javne vlasti odgovornih za zdravlje,bezbednost građana i zaštiu 

životne sredine. Izveštaj, kao i cela akcija su usmereni, ne na zastrašivanje i stvaranje panike, već na mobilisanje  građana da preduzimaju mere i donose odluke koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi. 

 

 

Obaveštenje RFZO -
Preminulo još troje
Ocenite