Wednesday, Sep 28, 2022
HomeEkologijaNedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu

Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu

U protekloj sedmici više od polovine dana vazduh u Valjevu je bio zagađen: 1 dan je imao  ocenu „jako zagađen“, 3 dana „zagađen“ i 3 dana prihvatljiv. Najviša zabeležena koncentracija  PM10 suspendovanih čestica za proteklu nedelju zabeležena je u četvrtak 17.12.2020. u 00:00  i iznosila 239.41 µg/m3. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog  dana u isto vreme što je iznosilo 218.1 µg/m3.

Višestruko prekoračene koncentracije su u  četvrtak predstavljale vanrednu zdravstvenu situaciju.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene  tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Četvrtak,  17.12.2020. kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je  predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike.

Budžetska sredstva Fonda za zaštitu životne sredine Grada Valjeva u periodu 2010-2019. se slabo realizuju i troše nenamenski, izveštava organizacija „Stanište“ iz Vršca.

I  pored velikog broja dana za prekomernim zagađenjem većina lokalnih medija  nezainteresovana za obaveštavanje javnosti o aerozagađenju, rizicima za zdravlje i merama  za smanjenje aerozagađenja.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa
prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170)4

U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju ,što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji .

Ovaj izveštaj je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva ,

Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju.

RADNO VREME TRŽNIH
Danas na nebu: Najve
Ocenite