Thursday, Oct 6, 2022
HomePrivredaFinalna konferencija projekta Inovativne inicijative za inkluziju

Finalna konferencija projekta Inovativne inicijative za inkluziju

Grad Valjevo je u prethodnih 16 meseci u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za integraciju Roma iz Valjeva, realizovao projekat „Inovativne inicijative za inkluziju“. Projekat je deo Programa koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2016, Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Primarni cilj projekta je poboljšanje položaja Roma i njihovo aktivno uključivanje na tržište rada i u društvenu zajednicu. 

U petak 25. decembra 2020. godine održana je finalna konferencija projekta „Inovativne inicijative za inkluziju“ u prostorijama Fakulteta za zdravstvene i poslovne studije, Univerziteta Singidunum. Konferencija je u najvećem delu održana onlajn preko aplikacije ZOOM, poštujući epidemiološke mere i ograničenja koja su na snazi.

Nenad Branković, predsedavajući upravljačkog tima iz Gradske uprave grada Valjeva je kazao da je finalna konferencija prilika da se predstave realizovane aktivnosti i rezultati projekta. „Projekat je doprineo afirmisanju pripadnika romske zajednice, njenom boljem pozicioniranju kod poslodavaca i razbijanju predrasuda. Projekat je pokazao da romska zajednica ima mlade, obrazovane i sposobne ljude koji mogu i žele da rade, a i da rade veoma uspešno“.

 

 

 

Jedan od ključnih rezultata projekta je da je pilot model facilitatora za zapošljavanje i podršku aktivnom uključivanju Roma razvijen, uspostavljen i kroz projekat testiran sa ciljem da preraste u sistemsko rešenje koje bi dugoročno olakšalo zapošljavanje Roma. Projekat je imao direktne koristi za predstavnike romske zajednice angažovanjem facilitatora za zapošljavanje koji su bili dostupni za pružanje podrške i pomoć romskoj zajednici tokom trajanja projekta. Najkonkretnija korist za romsku zajednicu je bila realizacija programa radnih praksi za 10 mladih Roma u preduzećima i organizacijama u trajanju od 2 meseca. Kroz praktičan rad na radnim mestima praktikanti su povećali svoje kapacitete i poboljšali svoj položaj na tržištu rada. Najvažniji rezultat nakon sprovedenih radnih praksi su nova zaposljenja. Za sada dva praktikanta su dobila novi ugovor i šansu za dalji razvoj karijere u preduzeću Publik i hotelu Crni vrh na Divčibarama, a očekivanja su da će biti i više, istakao je Nenad Branković.

Ljiljana Krstić iz Centra za integraciju Roma Valjevo, facilitator zapošljavanja, odnosno posrednik između romske zajednice, preduzeća i institucija, je istakla zadovoljstvo odzivom posladavaca i odnosom koji su pokazali prema romskoj zajednici, kao i činjenicom da će neki od praktikanata nastaviti sa radom u preduzećima u kojima su obavljali praksu.

“Na samom početku projekta bila je bojazan kako će sve to izgledati, s obzirom da je ovo novi model zapošljavanja Roma za sve učesnike u projektu, ali se na kraju ispostavilo da valjevski poslodavci i Gradska uprava imaju sluha za romsku zajednicu i za rešavanje pitanja njihovog zaposlenja. Nadam se da ćemo nastaviti saradnju i na drugim sličnim projektima, kako bismo povećali zapošljivost Roma u gradu Valjevu”, istakla je Ljiljana Krstić.

Na finalnoj konferenciji projekta u ime grada Valjeva je govorio i Marko Jevtić, gradski većnik zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Konferencija je bila i prilika da čujemo iskustva romskih facilitatora za zapošljavanje o saradnji sa poslodavcima i Romima, iskustva praktikanata o radnim praksama u kompanijama, kao i iskustva poslodavaca u radu sa praktikantima iz romske zajednice“. Na kraju konferencije obratila se i Rada Sević, ekspert za pitanja aktivnih mera zapošljavanja, koja je dala konkretne preporuke za aktivnije uključivanje Roma na tržište rada.

 

 

Projektni tim

“Inicijative za inovativnu nkluziju”

Projekat „Inovativne inicijative za inkluziju“ je deo programa koji finansira Evropska Unija iz sredstava IPA 2016, Podrška EU inkluzija Roma – Osnaživanje lokalnih zajedica za inkluziju Roma koji sprovodi Stalna konferencija gradova i Opština (SKGO). Projekat se sprovodi a teritoriji Grada Valjeva i traje 12 meseci, počev od septembra 2019, a završava se u septembru 2020.godine. Ukupna vredost projekta je 66.832,20 evra, od čega je vrednost donacije EU 59.480,65 evra.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

 

ZEMLJOTRES SRAVNIO S
Uručene Nagrade gra
Ocenite