Thursday, Oct 6, 2022
HomeRegionIZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA NOVA UREDBA I EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALJEVU NA DAN 30. 12.2020.godine

IZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA NOVA UREDBA I EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALJEVU NA DAN 30. 12.2020.godine

ZBOG VANREDNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLJENJA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA , VLADE RS I GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALJEVA.

DVADESET DEVETOG DECEMBRA:

42 – laboratorijski potvrđena novoobolela .
1 – umrlo.
15- završilo kućnu izolaciju
545 – pregleda u COVID ambulanti DZ.
40- pregleda u OB Valjevo .
10 – prijema na hospitalizaciju.
143- obolelih na hospitalizaciji.
12 -na respiratoru .
154- testirano .
3818 -Na lečenju u bolnici i kućnoj izolaciji.

20 – zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu.
153 -zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnoj izolaciji-lečenju

Na teritoriji Okruga 29.12.2020. godine je 86 laboratorijski potvrđenih novoobolelih. U Mionici 1, u Ljigu 5, u Osečini 10 , u Lajkovcu 12 i u Ubu 16 potvrđenih novoobolelih.
UKUPAN BROJ LABORATORIJSKI POTVRĐENIH OBOLELIH U VALJEVU OD POČETKA EPIDEMIJE JE 6761 . UMRLO 128 osoba  OD SVIH UZROKA.

-U prvom talasu epidemije je obolelo 199 i umrlo 19 obolelih .

-U drugom talasu epidemije od 17.06.2020 do 08.10. je obolelo 995 i umrlo 13 obolelih.

U trećem talasu od 08.10.2020. do danas je obolelo 5567 osobe, izlečeno 1705 i umrlo 96 ( od svih uzroka).

(Podatci ZZJZ od 13 časova , a DZ i OB Valjevo od 21 čas 29.12.)

Oboleli su svih starosnih grupa,sa različitih gradskih i seoskih područja ,đaci, trudnice,zaposleni (u prometu, uslugama, javnim službama, zdravstvu,školama, obdaništima…) nezaposleni, penzioneri i osobe iz kućnog karantina,što ukazuje na široku lokalnu transmisiju u radnoj i životnoj sredini u zatvorenom i otvorenom prostoru i na ne sprovođenje mera u svim sferama života.

U poslednje dve nedelje novembra broj noobolelih laboratorijski potvrđrnih se održavao na oko 100 obolelih. U prvim danima decembra dolazi do povećanja broja obolelih ( sa jednim povećanjem broja novobolelih zbog kašnjenja izveštaja laboratorijskih testova kao i uvođenja novih načina testiranja )i povećanog broja testiranja, ali i povećanog oboljevanja pojačana transmisija –okupljanja, proslave, slave , sahrane i ……Od 11.12.2020.god.broj obolelih se postepeno smanjuje ali je dalje dvocifren, promenljiv i visok.

Broj pregleda u ambulantama promenljiv. Broj obolelih na hospitalizaciji sa teškom kliničkom slikom se poslednja dva dana povećao DO 148 a broj osoba na respiratoru je od 10-15 Ukupan broj umrlih svakodnevno se povećava.

Na snazi Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19(Sl.gl.RS br. 151/20, 152/20, 153/20 ,156/20 i 158/20
U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151/20, 152/20, 153/20 ,156/20 i 158/20), u članu 14. su izmene i dopune i

glasi :

Čl.14

Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. ove uredbe, u periodu počev od 30. decembra 2020. godine zaključno sa 11. januarom 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), kao i u objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) i delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi svakog dana od 05.00 časova do 20.00 časova.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na radno vreme:

1) apoteka (uključujući i one u kojima se vrši promet robe namenjen za životinje ili poljoprivredu), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom;
2) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda (namenjenih za ljude ili životinje), uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, i samostalni maloprodajni objekti u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom.3) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl., koje mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom .

4) pozorišta, bioskopa, muzeja, galerija i sl., koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;
5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;
6) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 156/20);
7) fitnes centara, teretana, vežbaonica, bazena i drugih objekata namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom;
8) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 156/20),
9) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 156/20).
U toku radnog vremena iz stava 1. ovog člana u objektima u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva nije dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17.00 časova nije dozvoljena muzika u bilo kom obliku.
Izuzetno od člana 6. stav 1. ove uredbe, u periodu utvrđenom u stavu 1. ovog člana tokom radnog vremena u zatvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a čija je površina preko 300 m2, maksimalan broj posetilaca ograničava se na jednog posetioca na 9 m2.

Izuzetno od stava 1. ove uredbe, 31. decembra 2020. godine i 1. januara 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 05.00 časova do 18.00 časova.

Kordinisani zajednički inspekcijski nadzoru skladu sa zaključkom Kriznog štaba i naredbom Ministra zdravlja, koordinira akcije pojačanog inspekcijskog nadzora republičkih inspekcija i inspekcija lokalnih samouprava i MUP-a. se nastavlja 31.12.2020 kao i 01.01.2021 i 02.01.2021

PRILOG :

Raširena lokalna transmisija i dugotrajno(od polovine novembra do danas) veliki broj novoobolelih i obolelih( dijagnostika , terapija , kontrolni pregledi) ,lečenje obolelih na hospitalizaciji sa teškom kliničkom slikom , dovodi do oboljevanja zdravstvenih radnika i preopterećenja zdravstvenih ustanova ( dugog čekanja na preglede i dijagnostičke i terapijske procedure) i otežava da bolesnici sa drugim oboljenjima dođu do medicinske usluge uz sve napore zdravstvenih radnika i zato treba :
DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST i kada je na kućnom lečenju ili kućnom karantinu , na radnom mestu, u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima,proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska,dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;
DA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU poštuju naložene mere rešenjem (ograničenje slobode kretanja,praćenje zdravstvenog stanja;
ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOJ IZOLACIJI ograničavanje sloboda kretanja i sprovođenje mera po nalogu ordinirajućeg lekara;
DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI DOSLEDNO sprovode sve naložene i predložene mere u poslovnim prostorijama;
Dosledno sprovođenje svih preventivnih mera u USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA .
U JAVNOM PREVOZU obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
Sprovođenje mera zaštite U VERSKIM OBJEKTIMA I PRILIKOM VRŠENJA VERSKIH OBREDA;
Sprovođenje mera zaštite u KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).
NASTAVITI I POJAČATI KORDINISANI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA, PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS,A PO PROCENJENOM RIZIKU.
PRESECANJEM PUTEVA PRENOSA,OTKRIVANJEM I IZOLACIJOM asimptomatskih, presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENJEM obolelih, se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:
ODRŽAVATI DISTANCU ,
NOSITI MASKU,
PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,
IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,
JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.
AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLJAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANJEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU I TD.
ODRŽAVANJE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.
USVAJANJE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANJU IMUNOLOŠKOG SISTEMA :
Spavati najmanje 7 sati noću
Smanjiti nivo stresa što je više moguće
Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem

UPOZORENJE SEIZMOLOG
ZEMLJOTRES SRAVNIO S
Ocenite