Monday, Oct 3, 2022
HomeEkologija„Aero Alarm“ Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu za period od 28.12.2020. do 3.1.2021.godine

„Aero Alarm“ Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu za period od 28.12.2020. do 3.1.2021.godine

foto:valjevonadlanu.rs

 

 U protekloj sedmici vazduh u Valjevu je bio zagađen: jedan dan vazduh je imao ocenu  indeksa kvaliteta „jako zagađen“, tri dana „zagađen“ i tri dana „prihvatljiv“. Najviša  koncentracija suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je u petak,  1.1.2021. u 20:00 časova i iznosila 231.17 μg/m3. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su  najvišu koncentraciju istog dana u isto vreme što je iznosilo 215.19 μg/m3. 

  1. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. U petak kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao  izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike. 
  2. Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).  
  3. Krajem decembra Gradska uprava objavila mesečni izveštaj o monitoringu kvaliteta  vazduha u novembru. Izveštaj nepotpun i nejasan
  4. Većina lokalnih medija slabo zainteresovana za obaveštavanje javnosti o aerozagađenju,  rizicima za zdravlje i merama za smanjenje aerozagađenja. Od ukupno 10 medijskih  organizacija koje deluju na teritoriji grada Valjeva 4 su svojim čitaocima i gledaocima omogućili  informaciju o stanju kvaliteta vazduha u realnom vremenu. O aerozagađenju u Valjevu su  izveštavali mediji sa nacionalnom gledanošću (Nova S, Večernje novosti).  5
  5.  Mediji u Srbiji  su preneli izjavu Predsednika Republike Aleksandra Vučića na otvaranju gasovoda „Balkanski tok“ u Gospođincima: „Valjevo moramo brzo da rešimo.“

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa  prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170)3. U Valjevu  svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju4, što naš  grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji .

U Kolubarskom okrugu
Ocenite