Thursday, Oct 6, 2022
HomeEkologijaGrađansko merenje zagađenja u Valjevu

Građansko merenje zagađenja u Valjevu

foto: valjevona dlanu.com

 

U Valjevu je danas proradila građanska mreža za merenje aerozagađenja. Nakon postavljanja više senzora na više lokacija u našem gradu, omogućeno je merenje prisustva
čestica prašine u vazduhu i obaveštavanje o aerozagađenju u realnom vremenu. Podaci koje prikuplja građanska mreža u Valjevu se mogu preuzeti na sajtu https://sensor.community/en/.

Takođe, podaci sa građanskih mernih stanica iz Valjeva se mogu očitati i na android aplikaciji AirCare. Valjevo se tako pridružilo građanskom merenju vazduha koje se organizuje u Srbiji i celom setu uz pomoć globalne mreže Sensor Community.

 

U ovom trenutku u našem gradu se uz pomoć priručnih uređaja meri koncentracija suspednovanih čestica PM10 i PM2,5 na ukupno sedam lokacija. Senzori se nalaze u
naseljima Brđani, Popare, Gorić i Kolubara 2, te jedna u Pantićevoj ulici. Dve priručne merne stanice postajale su u Valjevu i ranije, jedna na uglu Pantićeve i Hajduk Veljkove ulice a
druga u selu Bukovica.

Građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha ima za cilj da podstakne javnost da se zainteresuje za kvalitet života u neposrednom okruženju. Neformalna mreža ne može da
zameni zvaničnu mrežu koja omogućava sertifikovane podatke. Građansko merenje treba da podstakne organe javne vlasti da što pre omoguće javnosti blagovremenu i potpunu
informaciju o zagađenju vazduha. Očekujemo da nadležni organi sistematski preduzimaju mere kako bi se smanjilo aerozagađenje u Valjevu, zaštitilo zdravlje ljudi i popravio kvalitet života.
Građanska mreža u Valjevu pokrenuta je zahvaljujući pomoći organizacije „Beogradska otvorena škola“ i neformalnoj grupi „Eko Straža“.

 

Budite bolje informisani od drugih pratite  – portal  valjevonadlanu.rs 

 

izvor :Aero Alarm

 

 

Rotary klub Valjevo
Ocenite