Thursday, Oct 6, 2022
HomePrivredaEPS Distribucija nije više deo EPS-a

EPS Distribucija nije više deo EPS-a

 

foto:nasemesto.rs

 

Elektroprivreda Srbije (EPS) nije više vlasnik operatora distributivnog sistema (ODS) EPS Distribucija jer su njena vlasnička preneta na Vladu Srbije.

Prenos vlasništva je završetak odvajanja distributivnog sistema od EPS-a koji je započet pre pet godina.

Prenos udela predstavlja završetak odvajanja ODS-a od EPS-a koje je započeo pre pet godina i predstavlja odvajanje delatnosti distribucije električne energije od proizvodnje i snabdevanja. To je predviđeno Zakonom o energetici i posledica je prihvatanja pravila iz trećeg energetskog paketa Evropske unije, koja su uvedena kako bi se povećala konkurencija na tržištu. Ideja je da operator distributivnog sistema bude nezavisna kompanija koja će omogućiti svim zainteresovanim snabdevačima, i privatnim firmama koji posluju na tržištu u Srbiji i EPS-u, da pod istim uslovima snabdevaju kupce.

ODS je važna karika u energetskoj tranziciji jer omogućava integrisanje distribuirane proizvodnje.

ODS je veoma važna karika u energetskoj tranziciji jer mora da stvori uslove za lakše integrisanje novih proizvodnih kapaciteta, pre svega male snage, koji predstavljaju distribuiranu proizvodnju, kao što su, na primer, solarne elektrane na krovovima firmi, farmi ili domaćinstava.

EPS je formirao EPS Distribuciju još 2015. godine, ali do sada  nije i formalno završeno njeno odvajanje tako što bi vlasništvo nad ovom firmom bilo preneto sa EPS-a na Vladu Srbije .

 

 

 

Ministarka Zorana Mihajlović,navodi : Neće više biti dupliranja troškova

Ministarka Zorana Mihajlović izjavila je da je cilj prenosa vlasništva efikasnije poslovanje oba preduzeća i jačanje delatnosti distribucije i proizvodnje električne energije.

“Do sada smo imali situaciju da je jedan deo ljudi koji rade na održavanju distributivne mreže je  radio i u Tehničkom centru EPS-a, drugi u EPS Distribuciji, radeći gotovo isti posao, uz dupliranje pojedinih troškova. Takođe je važno što će sada ODS moći da krene u dobijanje licence, jer od svog osnivanja nema licencu, što nije u skladu sa Zakonom o energetici”, izjavila je ona.

Ona je istakla da je vizija Vlade Srbije da se gubici u distributivnoj mreži svedu na najmanju moguću meru, odnosno da budu nekoliko puta niži nego do sada.

Bojan Atlagić, v. d. direktor EPS Distribucije izjavio je da za ovu firmu potpisivanje ugovora ima višestruki značaj.

“Sa pravnog aspekta sledi dobijanje licence i čitavog niza pravnih akata u skladu sa Zakonom o energetici, a sa druge strane, tehnički deo distributivne delatnosti će konačno biti na jednom mestu, što će uticati i na kvalitet usluga, pouzdanost i kvalitet snabdevanja električnom energijom”, naveo je Atlagić.

Naglasak EPS-a biće na ulaganjia u obnovljive izvore energije rekao je Grčić .

V. d. direktor EPS-a Milorad Grčić izjavio je da će EPS nastaviti sa modernizacijom i ulaganjem u zaštitu životne sredine i u nove proizvodne kapacitete, sa posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije, kako bi Srbija imala sve više zelene energije u budućnosti.

 

 

Budite bolje informisani od drugih pratite  – portal  valjevonadlanu.rs

 

Za sve ljubitelje pr
Danas je Sveti Stefa
Ocenite