Friday, Oct 7, 2022
HomeEkologijaNedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu

Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu

foto:valjevonadlanu.rs

 

U protekloj sedmici vazduh u Valjevu je svaki dan bio zagađen. Svaki dan tokom nedelje  vazduh je ocenjenen indeksom kvaliteta „zagađen“. Najviša zabeležena koncentracija  suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je u sredu 13.1.2021. u 01:00  čas i iznosila 137.18 µg/m3. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju  istog dana u 01:00 čas što je iznosilo 136.83 µg/m3. Dan sa najvećom prosečnom dnevnom  koncentracijom zagađujućih materija bila je sreda, 13.1.2021. kada su suspendovane PM10 čestice dostigle prosečnu dnevnu vrednost u iznosu od 84.49 µg/m3, a PM2,5 od 82.68  µg/m3

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti  zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene  posledice. U sredu kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija,  vazduh je predstavljao rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike. 

Ponedeljak 11.1.2021. Zagađen 91.25 17:00 88.24 17:00  Utorak 12.1.2021. Zagađen 85.03 20:00 82.59 20:00  Sreda 13.1.2021. Zagađen 137.18 01:00 136.83 01:00  Četvrtak 14.1.2021. Zagađen 127.79 07:00 124.22 Zagađen vazduh. Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u  vazduhu, Valjevo, 11.1.2021-17.1.2021. Izvor: Državna mreža za automatski monitoring  kvaliteta vazduha.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana  sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170)4. U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti  aerozagađenju5, što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u  Srbiji .

Izvor informacija:  

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/ 

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže  http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22 

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index  https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf 

OD SUTRA VAKCINACIJA
VEŠTAČKO SRCE USKO
Ocenite