Tuesday, Jun 28, 2022
HomePolitikaVeće dalo saglasnost na programe ustanova kulture

Veće dalo saglasnost na programe ustanova kulture

 

Gradsko veće je na poslednjoj sednici dalo saglasnost na programe rada gradskih ustanova kulture za 2021. godinu, saopšteno je nakon sednici Gradskog veća.

Pored toga, članovi Gradskog veća prihvatili su predlog Odluke o izmeni Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva, a razmatran je i predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Valjeva za 2020. godinu.

Na sednici je utvrđen predlog rešenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave Valjeva, a razmatran je i utvrđen predlog o izmenama rešenja o obrazovanju radne grupe za analizu modela za rešavanje statusa zdravstvene ustanove apoteke „Valjevo“.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled uginuća domaćih životinja – ovaca od ujeda pasa lutalica Milošu Pušiću iz Valjeva i Momčilu Petroviću iz Suvodanja.

Beograđanin uhapše
Sistematski pregledi
Ocenite