Monday, Jun 27, 2022
HomeKultura i obrazovanjeZlatna medalja za izuzetne zasluge i doprinos u sprovođenju aktivnosti u sprečavanju širenja zarazne bolesti covid-19. u valjevskim rukama

Zlatna medalja za izuzetne zasluge i doprinos u sprovođenju aktivnosti u sprečavanju širenja zarazne bolesti covid-19. u valjevskim rukama

 

Doktorka Snežana Arsenijević načelnica Odeljenja za infektivne bolesti iz Valjeva povodom Dana državnosti juče je odlikovana Zlatnom medaljom za izuzetne zasluge i doprinos u sprovođenju aktivnosti u sprečavanju širenja Covid-19.
Svečanost je održana u Predsedništvu Srbije a nagradu je uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ukazom predsednika Republike Srbije, povodom Dana državnosti, odlikovano je 164 pojedinca, ustanova i udruženja.

Dr Snežana Arsenijević, doktor medicine i specijalista infektologije, rođena je 26.03.1961. godine u Valjevu.
Školske 1979/80. godine upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i 1985. godine dobija diplomu tog fakulteta.

 

Specijalistički ispit iz Infektologije položila je 1990. godine. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Godine 1985. počinje da radi u Opštoj bolnici u Valjevu, a od 1986. godine
počinje da radi na Infektivnom odeljenju.

Od 2006. do 2010. godine bila je član predsedništva sekcije infektologa srpskog lekarskog društva, 2008. godine postaje član SUAH-a, ECMID-a od 2012. godine, i od 2015. godine član ECDC.
Pohađala je i završila jednogodišnju obuku iz organizacionih konsultacija međunarodnog tima Tavistock klinike iz Londona.

Završila je bazični internacionalni kurs Ministarstva zdravlja za menadžment u zdravstvu Worckshop on Clinical leaderschip, kao i kurs Hospital managment for Southeast European Countries.
U nekoliko mandata bila je u Кomisijama za lekove, Intrahospitalne infekcije i Кvalitet u Zdravstvenom centru Valjevo, i sada je u Opštoj bolnici u Valjevu član Кomisije za lekove i Кomisije za prevenciju bolničkih infekcija.

Od 2010. Do 2014. godine bila je koordinator internističke grupacije u
zdravstvenom centru u Valjevu.
Godine 2012. kao koautor objavljuje rad u časopisu Timočki medicinski glasnik na temu“ Prediktivni značaj elektroencefalografije u praćenju oporavka deteta obolelog od varicella cerebelitisa“.

Od 2013/14. godine radi i kao predavač u Medicinskoj školi „ dr Miša
Pantić“ u Valjevu za predmet „Infektivne bolesti sa negom“.
Redovno učestvuje na stručnim sastancima, edukacijama, kongresima iz oblasti infektologije i antimikrobne terapije. Prisustvovala je na seminarima i simpozijumima akreditovanih kod Zdravstvenog saveta Srbije.

Od 01.03.2019. godine izabrana je u zvanje kliničkog asistenta na Fakultetu
zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu, Univerziteta Singidunum.

 

Budite bolje informisani od drugih pratite  – portal  valjevonadlanu.rs

 

 

Sastanak kolegijuma
Besplatne sadnice u
Ocenite