Tuesday, Jun 28, 2022
HomeKultura i obrazovanjeRok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Valjeva je petak, 19. Februar 2021.godine

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Valjeva je petak, 19. Februar 2021.godine

 

Rok za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Valjeva je petak, 19. Februar. Konkurs o dodeli Nagrade grada Valjeva je objavljen na sajtu grada https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2020/nagrada_grada_2020.pdf

i u listu „Napred“ 28. januara.

Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave praznika grada Valjeva, 20. marta. Može biti dodeljena pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu, a može se dodeliti istom subjektu više puta.

Nagradu može dobiti lice koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji grada Valjeva ili je imalo prebivalište na teritoriji grada Valjeva u periodu dužem od 10 godina.

Nagrada grada Valjeva se dodeljuje  za delo koje predstavlja  najvrednije dostignuće u Valjevu u oblastima: privrede, poljoprivrede, obrazovanja i vaspitanja, stvaralaštvo i postignuće učenika i studenata, nauka, inovacija i pronalazaštva, urbanizam i arhitektura, zaštita životne sredine, medicina i briga o zdravlju, socijalna zaštita i humanitarni rad, humanost, umetnost i kultura, čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja, informisanje i društveno angažovanje i sport.

Nagrada se dodeljuje  za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti  u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se dodeljuje nagrada.

U jednoj godini dodeljuje se najviše 14 nagrada i to po jedna nagrada za svaku oblast.

Sutra sabor bira nov
Opština Mionica kon
Ocenite