Monday, Jun 27, 2022
HomeEkologijaPeticija za zabranu saobraćaja uz reku Gradac

Peticija za zabranu saobraćaja uz reku Gradac

 

Udruženje građana “Gračanska patrola” koje se stara o reci Gradac uputilo je gradskim vlastima peticiju kojom se uz priobalje ove valjevske reke traži izmena režima saobraćaja.

Gradonačelniku Valjeva “Gračanska patrola” predala je peticiju sa potpisima građana Valjeva kojom se traži izmena režima saobraćaja u ulici Prve brazde koja ide uz obalu reke.

“Predlaže se zabrana saobraćaja vikendom od 8 do 16 sati u zimskom period, zabrana saobraćaja vikendom od 8 do 20 časova u letnjem period i zabrana saobraćaja radnim danima od 16 do 20 sati”, stoji u predlogu peticije.

Od ove odluke, kako predlaže “Gračanska patrola”, bili bi izuzeti stanovnici ulice Prve brazde.

MERE KOJE KRIZNI ŠT
Ocenite