Friday, Oct 7, 2022
HomePolitikaUsvojeni svi programi poslovanja javnih preduzeća i ustanova

Usvojeni svi programi poslovanja javnih preduzeća i ustanova

 

Svi predlozi programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnovač Grad Valjevo, usvojeni su na poslednjoj sednici Skupštine grada koja je, zbog poštovanja epidemioloških mera, održana u Centru za kulturu.

Pored toga, odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva. Katastarska parcela nalazi se u kompleksu građevinskog zemljišta u svojini grada Valjeva i neophodna je za formiranje jedinstvenog kompleksa građevinskog zemljišta u skladu sa Planom generalne regulacije „Privredna zona“.

Usvojena je Odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare.

Opština Lajkovac u
Evo ko treba da se p
Ocenite