Wednesday, Sep 28, 2022
HomeEkologija„Aero Alarm“ Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu Za period od 22.2. do 28.2.2021

„Aero Alarm“ Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu Za period od 22.2. do 28.2.2021

 

U protekloj sedmici vazduh u Valjevu je većinu dana bio izuzetno opasan po zdravlje. Pet dana ocenjeni su indeksom „zagađen“, jedan dan „jako zagađen“ a samo u nedelju vazduh je  bio „prihvatljiv“. 

Najviše prekoračenje graničnih vrednosti PM10 čestica dostignuto je u četvrtak kada je prosečne dnevna koncentracija iznosila 102.09 µg/m3. Najviša satna koncentracija  suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je u četvrtak 25.2.2021. u 17 časova i iznosila 216.54 µg/m3.

Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu satnu koncentraciju u ponedeljak 22.2.2021. od 148.48 µg/m3 u 19 časova.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. U četvrtak  zagađen vazduh je predstavljao vanrednu zdravstvenu situaciju i opasnost za sve stanovnike.

U četvrtoj nedelji februara dostignut broj od 50 dana zagađenog vazduha od početka godine.

Koji vinogradari mor
Prijava za dobijanje
Ocenite