Sunday, Jul 3, 2022
HomeVestiNe parkirajte se na nedozvoljenim mestima

Ne parkirajte se na nedozvoljenim mestima

 

Svi ćemo se složiti da nepropisno parkirana vozila u našem gradu otežavaju kretanje pešaka, vozila i ostavljaju lošu sliku grada. Na žalost, kažnjavanje nesavesnih vozača nije popularno i često je udar na džep i bespotreban trošak. U našem gradu ima dovoljno mesta za parkiranje, cena sata je više nego pristupačna i nema opravdanja za ostavljanje vozila na površinama koje nisu predviđene za parkiranje.

Naročito ako su te površine u pasažima ili pešačkim prolazima zgrada, na dečjim igralištima i drugim mestima predviđenim za rekreaciju, na pešačkim stazama, na mestima čijim se zauzećem onemogućava pristup posudama za odlaganje smeća, na rezervisanim parkinzima, zelenim površinama, parkovima, trgovima, šetalištima i manipulativnim prostorima prilazu zgrada ili parking mestima, na mestima gde se nalaze slivnici, šahte, okna i slični komunalni objekti i uređaji, drugim javnim površinama koje po svojoj funkciji nisu namenjene za parkiranje vozila, na parking mestima obeleženim za parkiranje vozila lica sa invaliditetom, na parking mestima u okviru Tešnjara, osim vozilima stanara Tešnjara koja su obeležena posebnim nalepnicama. Sve ove pobrojane zabrane su sastavni deo gradske Odluke o upravljanju javnim parkiralištima grada Valjeva (Sl.Gl. 16/19).

Vozilo pored Centra za kulturu

Ali sve ovo strogo birokratski pobrojano staje u jednu reč, a to je SVEST da sledeći svoju logiku i lepo vaspitanje vozila ostavimo tamo gde neće ugrožavati i smetati nikome.

Zbog svega ovoga, Komunalna milicija Valjeva ovih dana intenzivno obilazi ovakva mesta i upozorava vozače da ne ostavljaju vozila na mestima na kojima to nije dozvoljeno. Za sada upozorava, a uskoro će početi i sa kažnjavanjem. Nikome nije u interesu da se primenjuju kaznene mere, naročito što kazna od 10.000 dinara nije mala, čak i ako se pola plati u roku od osam dana.

Vozilo pored Centra za kulturu

Jedan od primera konstantnog nepoštovanja pravila parkiranja je Plato Centra za kulturu Valjeva. Prema rečima komunalnih milicionera, o pravila parkiranja se najviše oglušuju fizička lica i to oni koji rade u institucijama u ovom delu grada.

Danas objavljujemo fotografije nastale ovog prepodneva, a na žalost, prizor parkiranih automobila ispred, pored i iza Centra za kulturu je česta slika!

Apelujemo  na sve vozače, naročito sugrađane koji rade u centru grada da svoje automobile ostave na za parking predviđenim mestima.

 

Izgradnja nove saobr
Novi kolektivni ugov
Ocenite