Friday, Oct 7, 2022
HomeVestiNAREDBA o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

NAREDBA o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

 

 

U periodu od 12. marta 2021. godine od 21.00 časova do 15. marta 2021. godine do 06.00 časova, objekati u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti
trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići,
barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u
oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), kao i u objektima u
kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i
dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) i delatnost u oblasti kulture koja
podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više
lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti
namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) neće raditi, s tim što u tom periodu i u propisanom, odnosno utvrđenom radnom vremenu mogu raditi:

1) apoteke, izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne
ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u
obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;

2) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja
prehrambenih proizvoda, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim
centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje
se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;

3) samostalni maloprodajni objekati u kojima se obavlja trgovina na malo
(prodaja štampe, duvanskih prerađevina i sitnih predmeta) koja se obavlja tako
da kupac ne ulazi u objekat (kiosci i trafike);

4) ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i
stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;

5) restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u
kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u
kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima

koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00
časa;

6) objekti namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu
treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih
takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza i to u unapred
zakazanim terminima;

7) sve druge radnje, objekti i mesta (obućarske, krojačke, stolarske,
staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju
usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i
kontakt ograničenog trajanja.

2.Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”.

Povećava se broj no
Pauza u akciji „Po
Ocenite