Monday, Jun 27, 2022
HomeVestiPojašnjenje primene UREDBE o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Pojašnjenje primene UREDBE o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

foto:valjevonadlanu.rs

 

Primene odredaba Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21) i Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 22/21, 23/21 i 25/21), a koje se odnose na ograničenje radnog vremena ističemo sledeće.

U skladu sa tačkom 1, stav 2, podtačkom 1 Naredbe, mogu da rade:

apoteke (uključujući poljoprivredne apoteke), trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, i dr.), koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine,
2. sve trgovinske radnje, servisi, saloni i sl. koji se nalaze u sklopu Tržnog centra, ali u koji se ulazi sa spoljne strane neposredno sa javne površine mogu da rade.

Znači svi koji su sastavni deo Tržnog centra, a ulaz imaju sa spoljne strane odnosno sa javne površine mogu da rade, dok unutar Tržnog centra mogu da rade samo apoteke, prodavnice prehrambene robe i prodavnice hrane za životinje ( pet šopovi) za koje je upravljač obezbedio posebne koridore za pristup.

Takođe, škole stranih jezika koji rade u sklopu Tržnih centara, mogu da rade.

Napominjemo: u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice- u ukupan broj lica se računaju sva lica koja su prisutna, i zaposleni i primaoci usluga.

Ovom prilikom naglašavamo da, “ograničenje radnog vremena“ predstavlja medicinsku, preventivnu i epidemiološku meru, a ne kaznenu meru zabrane rada i u tom smislu, AKCENAT OGRANIČENJA JE OGRANIČENJE KONTAKATA IZMEĐU LJUDI, TAKO DA SE SPREČI ŠIRENJE ZARAZE. U tom smislu Vas obaveštavamo da STROGO MORATE VODTI RAČUNA O BROJU ZAPOSLENIH I KUPACA KOJI ISTOVREMENO RADE I BORAVE U VAŠIM PRODAJNIM OBJEKTIMA.

 

 

 

 

 

STANJE NA PUTEVIMA O
Aero Alarm - Nedeljn
Ocenite