Monday, Jun 27, 2022
HomeVestiDopisi vezani za Naredbu radnom vremenu

Dopisi vezani za Naredbu radnom vremenu

 

Kabinetu predsednice Vlade i Generalnom sekretarijatu Vlade obratilo se više vlasnika frizerskih i kozmetičkih salona sa pitanjima da li se njihove radnje, odnosno objekti u kojima obavljaju svoju delatnost, a nalaze se u okviru hipermarketa, supermarketa i tržnih centara u smislu Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 22/21, 23/21 i 25/21).
Ograničenje radnog vremena, kao medicinska, epidemiološka i preventivna mera odnosi se na pravna lica i preduzetnike koji obavljaju svoje delatnosti u objektima koji nisu bezbedni i sigurni u smislu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti ili kada je priroda delatnosti takva da podrazumeva nebezbedane kontake između ljudi (npr. kozmetički saloni, restorani i sl.).
Generalni sekretarijat Vlade je predlagač Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i kao takav, a shodnom primenom članom 80. Zakona o državnoj upravi daje mišljenje o primeni ove Uredbe, ali i preporuka Kriznog štaba i na osnovu njih donetih akata.
Ograničenje radnog vremena, kao medicinska, epidemiološka i preventivna mera odnosi se na pravna lica i preduzetnike koji obavljaju svoje delatnosti u objektima koji nisu bezbedni i sigurni u smislu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti ili kada je priroda delatnosti takva da podrazumeva nebezbedane kontake između ljudi.
Bitan činilac u sprovođenju mera je sigurnost i bezbednost pružanja usluga, odnosno obavljanja privredne i druge delatnosti, a ne vrsta delatnosti ili karkateristike objekta. Ukoliko je delatnost takva da podrazumeva usluživanje, odn. prodaju proizvoda tako što će kupci/korisnici boraviti duže vremena (duže od 15 minuta) u zatvorenom prostoru, bez maski i na odstojanju manjem od minimum 1.5 metra onda je takav OBJEKAT nebezbedan u odnosu na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Pojam „radnog vremena“ i „rada“, „objekta“ „radnog prostora“ i sl. u smislu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (,,Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21) i Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 22/21, 23/21 i 25/21) mora se tumačiti ciljno, u smislu mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a na kazne zabrane rada. Ciljno tumačenje pravnih normi uopšte, a
naročito kada se tim normama nameću neke obaveze ili se ograničavaju prava je posebno istaknuto u tumačenju i primeni propisanih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Nadalje, defincija trgovinskog centra ili tržnog centra se mora tumačiti u smislu jedinstvenog zatvorenog objekta. Po pravilu ulazak u radnje koje rade u sastavu ovih centara su iz istog mesta, tj istog ulaza i korisnici se kreću zajedničkim prostorom i koriste zajedničke pomoćne prostorije.
U odnosu na vaše pitanje za supermarkete i hipermarkete rad menjačnica ni u kom smislu nije ograničen, jer ovi marketi nisu obuhvaćeni merom ograničenja radnog vremena.
Što se tiče definicije tržnih centara, ova definicija ne postoji u pozitivnim propisima. Naime, Pravilnikom oklasifikaciji trgovinskih formata („Službeni glasnik RS“, broj 47/11) predviđeno je da je trgovinski centar trgovinski format u kome se obavlja trgovina na malo i čije su bitne odlike:
1) jedinstvena prostorna celina koju čini skup različitih maloprodajnih formata;
2) veliki broj specijalizovanih prodavnica, ali i drugih formata (hipermarket, robna kuća);
3) planiranje, razvoj, svojinska struktura i upravljanje su centralizovani; 4) prateći sadržaji u pružanju brojnih netrgovinskih usluga; 5) prateći zabavni sadržaji (npr. igraonice, bioskopi i sl.); 6) adekvatan parking prostor za potrošače.
Ukoliko poslovno trgovinski centar ne ispunjava sve gore navedene odlike, takav centar ne predstavlja tržni centri u smislu navedene Naredbe, pa prema tome ni objekti u kojima se obavljaju delatnosti nisu subjekti kojima se ograničava radno vreme. Ciljnim tumačenjem odredaba Uredbe i Naredbe, jasno se izvlači zaključak da ovi centri predstavljaju skup prodavnica, odn. prodajnih mesta na otvorenom ili zatovrenom prostoru, tako da NE SPADAJU u objekte u kojima se obavljaju delatnosti pružanja usluga u tržni centre, te se na iste NE ODNOSI OGRANIČENJE radnog vremena. AKCENAT OGRANIČENJA JE OGRANIČENJE KONTAKATA IZMEĐU LJUDI, TAKO DA SE SPREČI ŠIRENJE ZARAZE.
Primena preventivnih mera zaštite stanovništva ni spada u kaznenu politiku države, već politiku zaštite života i zdravlja ljudi, te u tom smislu primena ovih mera mora biti primerena ovoj oblasti života – zaštite zdravlja i života. Kazne koje se izriču za nepoštovanje mera su pre svega preventivne, a manje represivne prirode, a kako bi se podigla svesnost građana za ličnu odgovornost za svoje i tuđe zdravlje i život.
Nadalje se napominje da je odgovornost vlasnika ili odgovornog lica u privrednom subjektu za poštovanje mera zaštite u smislu čl. 8. i 9. Uredbe, odnosno ova lica su dužna da se staraju o tome da se onemogući okupljanje kupaca unutar, ispred ili oko objekta. Ukoliko dolazi do okupljanja većeg broja ljudi, smatra se da pravno lice i preduzetnik nije primenio sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti SOVІD-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu
dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i
, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga) — za pružanje usluga u zatvorenom prostoru.

Mole se ministarstva iz naslova da se ovo mišljenje bez odlaganja dostavi svim inspekcijama koje vrše nadzor nad primenom mera zaštite stanovništva od bolesti SOVІD-19, svim jedinicama lokalne samouprave za nadležne komunalne inspekcije i svim gradskim/opštinskim štabovima za vanredne situacije, a radi ujednačene primene mera na teritoriji Republike Srbije.

U Srbiji danas sunč
Danas održana osma
Ocenite