Sunday, Jul 3, 2022
HomeRegionINFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA PUTNIKE U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU

INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA PUTNIKE U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU

foto:pannonrtv.com

 

Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21) i Uputstvom o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151/20, 158/20, 2/21, 4/21, 7/21 i 29/21) PROPISANI SU USLOVI ZA ULAZAK LICA U REPUBLIKU SRBIJU.

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, strancima koji dolaze u Republiku Srbiju iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Mađarske,
dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova od vremena izdavanja rezultata testa, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju; a licima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, umesto negativnog RT-PCR testa priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA Rapid test.

Putnici, strani državljani, su u obavezi da se testiraju pre putovanja, a ne prilikom dolaska u Republiku Srbiju. U Republiku Srbiju ne mogu ući ukoliko nisu testirani i ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, odnosno negativan Antigen FIA Rapidtest (za lica koja dolaze iz SAD) ne stariji od 48 časova od vremena izdavanja testa, neće im biti odobren ulazak u Republiku Srbiju i moraju se vratiti u zemlju iz koje dolaze.

Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.

Ovo se ne primenjuje na:

strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju. Tranzit za strane državljane se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
na posadu, osoblje i putnike koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
na akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

na maloletna lica starosti do 12 godina, ako roditelj, staratelj ili drugo lice koje je u pratnji deteta poseduje negativan RT-PCR test, odnosno negativan Antigen FIA Rapid test (za lica koja dolaze iz SAD), ukoliko je potreban;

na strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji;
na pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;

na lica koja su potpuno vakcinisana (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine) u Republici Srbiji i koja o tome poseduju potvrdu izdatu od javne zdravstvene ustanove u Republici Srbiji (oni mogu ući bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa);

na strane državljane prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, a naročito kada se radi o posadama:

teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;
autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
železničkih vozila i vozopratno osoblje;
humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem.

državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta (isto važi i za srpske državljane iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji susedne zemlje).

državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta (isto važi i za srpske državljane – stanovnike pograničnog područja koji su zaposleni na teritoriji susedne zemlje, kojima je strani poslodavac izdao dokument o radnom angažovanju).

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom i to iz svih država sveta, izuzev iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Mađarske, dužni su da, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, odnosno licima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, negativan Antigen FIA Rapid test, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata.
Posedovanje testa podrazumeva da putnik isti pokaže graničnoj policiji, prilikom pasoške kontrole, posebno uzimajući u obzir da se događa da granična policija ponekad ne pita da li putnik poseduje negativan RT-PCR test/ negativan Antigen FIA Rapid test. U postupku kontrole putne isprave (pasoš, lična karta), ista se skenira i u ovom postupku, podaci putnika se automatski prenose u elektronsku platformu (e-inspektor) u svrhu određivanja mere karantina u kućnim uslovima
Negativan RT-PCR/ negativan Antigen FIA Rapid test treba da bude odštampan na papiru, s obzirom da dosadašnja praksa ukazuje na čestu nemogućnost da se rezultat testa pročita iz telefona/drugog uređaja, iz mnogo razloga (npr. potrošena baterija telefona/drugog uređaja usled dugog putovanja i nemogućnost punjenja telefona/drugog uređaja, tokom puta).

Ukoliko ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, odnosno negativan Antigen FIA Rapid test (za lica koja dolaze iz SAD), ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, prilikom pasoške kontrole, u skladu sa Uredbom i Uputstvom, određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana .

Njima se uručuje pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana od dana prelaska državne granice i upozoravaju na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice, PUTEM ELEKTRONSKE PRIJAVE NA ELEKTRONSKU ADRESU: www.e-zdravlje.gov.rs.

Mera karantina u kućnim uslovima prestaje da važi ako lice, kome je određena, u periodu trajanja mere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji.

Obaveza posedovanja negativnog RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 i prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice, putem elektronske prijave na elektronsku adresu, ne odnosi se na:

akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, odnosno teritoriji susedne države, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;
na lica koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju;
na posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
na članove posade prilikom obavljanja međunarodnog prevoza, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republiku Srbiju, kada se radi o posadama:

Teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. Ukoliko se radi o tranzitnom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

Autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija;
železničkih vozila i vozopratno osoblje;
humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem
maloletna lica do navršenih 12 godina života;
na lica koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova od vremena izdavanja. Ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje / odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju;

Za državljane Republike Srbije i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji su potpuno vakcinisani (vakcinisani sa dve doze, odnosno sa jednom dozom – ako su vakcinisani sa AstraZeneca COVID-19 vaccine) u Republici Srbiji i koji o tome poseduju potvrdu izdatu od strane javne zdravstvene ustanove u Republici Srbiji.

Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju zbog poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.
Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice ovih lica bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre njiovog očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko lice ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice, ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije o tome bez odlaganja obaveštava teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

 

Budite bolje informisani od drugih pratite – portal  valjevonadlanu.rs

 

Prvi pacijenti u Srb
U Kolubarskom okrugu
Ocenite