Wednesday, Sep 28, 2022
HomeEkologijaAero Alarm-Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu Za period od 22.3. do 28.3.2021.

Aero Alarm-Nedeljni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Valjevu Za period od 22.3. do 28.3.2021.

foto:valjevonadlanu.rs

 

U četvrtoj nedelji marta vazduh u Valjevu je tokom četiri dana bio opasan po zdravlje. utorak, sreda, četvrtak i subota su ocenjeni indeksom „zagađen“. Od početka 2021. godine ukupno je bilo 70 dana sazagađenim vazduhom po podacima državne mreže zu automatski monitoring kvalitet vazduha. 

Najviše prekoračenje graničnih vrednosti PM10 čestica dostignuto je u četvrtak 25.3.2021.  kada je prosečne dnevna koncentracija iznosila 84.41 µg/m3. Najviša satna koncentracija suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je istog dana u 20 časova i iznosila 228.03 µg/m3. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu satnu koncentraciju  takođe u četvrtak 25.3.2021. u vrednosti od 145.92 µg/m3 u 20 časova. 

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je tokom četiri svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. 

 Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo Valjevu projekat za preruređenje kotlarnice  gradske toplane u vrednosti od 80 miliona dinara.

Od početka 2021. godine zaključno sa prvom nedeljnom marta registrovano je 70 dana sa  prekoračenjem granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica u Valjevu (Državna mreža za  automatski monitoring kvaliteta vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine). Uredbom o  uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha1 („Službeni glasnik Republike Srbije“,  broj, 11/2010, 75/2010 i 63/2013) propisano da granična vrednost ovog polutanta iznosi 50  μg/m3 dnevno, odnosno da je dozvoljeno prekoračenje ove vrednosti najviše 35 dana  godišnje.

“U sledećoj grejnoj sezoni građani Valjeva će disati znatno čistiji vazduh”, saopšteno je na  zvaničnoj internet prezentaciji Grada Valjeva povodom odluke Ministarstva za životnu sredinu da za lokalnu samoupravu u Valjevu opredeli 80 miliona dinara za projekat zamene kotlova u  Toplani i pošumljavanje i ozelenjavanje javnih površina. 

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa  prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170)1. U Valjevu svake  godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju2, što naš grad  svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji.

 

Izvor informacija  

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/ Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22 

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index  https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf 

Lokalni odgovor 

EPIDEMIOLOŠKA SITUA
DANAS PROMENLJIVO OB
Ocenite