Monday, Jun 27, 2022
HomePrivredaMALI: POSEBNA POMOĆ ZA FIRME KOJIMA SU PRIHODI PALI VIŠE OD 20 ODSTO

MALI: POSEBNA POMOĆ ZA FIRME KOJIMA SU PRIHODI PALI VIŠE OD 20 ODSTO

foto:netokracija.rs

 

Kako bi se očuvala likvidnost privatnog sektora, država je odlučila da produži postojeću garantnu šemu, a uspostavljena je i nova garantna šema za podršku najugroženijim preduzećima. Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali otkriva da proširenje garantne šeme sa sobom nosi dve bitne izmene.

„Prva izmena, u odnosu na prethodni period, odnosi se na maksimalne vrednosti kredita koje banke mogu da plasiraju sa garancijom države, a koje se uvećava za 500 miliona evra, tako da će iznositi ukupno 2,5 milijardi evra. Druga izmena se tiče perioda raspoloživosti ovakvih kredita. Naime, ovi krediti biće raspoloživi do 30. juna 2022. godine“, rekao je Mali.

Mali je napomenuo da su prema poslednjoj evidenciji, banke do sada u sklopu postojeće garantne šeme odobrile oko 1.7 milijardi evra kredita.

„To je umnogome pomoglo našim privrednim subjektima da obezbede likvidnost u vreme neizvesnosti zbog pandemije korona virusa. Takođe, nekima od njih je pomoglo i za dalje investicije, kako bi unapredili svoje poslovanje“, rekao je Mali.

Deo privrednika je najave mogućnosti novih, povoljnih kredita razumeo kao priliku koja se daje samo kompanijama iz ugroženih sektora, a Mali to demantuje.

„Proširenjem postojeće garantne šeme ne menjaju se uslovi podobnosti, tako da svi preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o utvrđivanju garantne šeme mogu da apliciraju za kredite koji imaju garanciju države u skladu sa predmetnim zakonom. Sa druge strane, Republika Srbija uspostavlja i drugu garantnu šemu koja je namenjena svim firmama iz ugroženih sektora, kao i firmama u drugim sektorima sa padom poslovnih prihoda većim od 20 odsto u 2020. godini. Maksimalna vrednost kredita pokrivenih drugom garantnom šemom iznosiće 500 miliona evra“, rekao je Mali.

Krediti pokriveni postojećom garantnom šemom daju sa periodom otplate do 36 meseci, sa uključenim obaveznim grejs periodom od devet do 12 meseci.

„Krediti pokriveni drugom garantnom šemom daju sa periodom otplate do 60 meseci, sa uključenim obaveznim grejs periodom od 18 do 25 meseci. Želeli smo da na ovaj način pružimo dodatnu podršku posebno ugroženim sektorima, na koje je ova kriza najviše uticala, i da im pomognemo da obezbede neophodnu likvidnost“, naglasio je Mali.

 

Budite bolje informisani od drugih pratite – portal  valjevonadlanu.rs

 

Rvački klub “Mlad
Raste broj novih slu
Ocenite