Wednesday, Sep 28, 2022
HomeVestiDanas je Svetski dan osoba sa autizmom ,,Mogu da učim, mogu da radim“

Danas je Svetski dan osoba sa autizmom ,,Mogu da učim, mogu da radim“

Foto:poportal.rs

 

,,Mogu da učim, mogu da radim“  ovogodišnji je slogan kampanje obeležavanja 2.aprila, Svetskog dana autizma. „Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom“, čiji je član i „Valjevsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom“,  ravnopravni je član velike porodice – Autizma Evrope“, međunarodne asocijacije, čiji je osnovni cilj da unapredi i zaštiti  prava osoba sa autizmom, sa ciljem što kvalitetnijeg i bezbednijeg života ovih osoba. Prema statistici ove organizacije, autizam pogađa jednu od 100 osoba, što znači da u Evropi trenutno živi više od 5 miliona osoba sa nekim od problema iz spektra autizma. U Srbiji ne postoje tačni podaci o broju osoba sa autizmom, ali se prema nekim izvorima može govoriti o približnom broju od oko 2.500 osoba sa ovim problemom.

Autizam je složeni neurorazvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve tri godine života.Mnogi stručnjaci veruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje. Ispoljava se kroz probleme u govoru, mišljenju, čulnom opažanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom kod autističnih osoba  razvijaju drugačije.

Uprkos početnim verovanjima u suprotno, autizam nije retka pojava. Autizam može da se desi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionlanu ili etičku pripadnost, socilani i ekonomski status. Četiri puta je učestaliji kod dečaka nego kod devojčica.

Rana dijagnostika i tretman, uključivanje u obrazovni proces i zapošljavanje,  ključni su za osobe iz autističnog spektra. tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, osobe sa autizmom i njihove porodice i dalje misle da javnost ovo stanje ne razume. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške, koji otežavaju uključivanje ovih osoba u društvo. Tako se osobe sa autizmom često u velikoj meri suočavaju sa problemom nepristupačnosti, sa izolacijom u društvu u celini, što pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.

Ključne poruke ovogodišnje kampanje povodom obeležavanja 2.aprila, Svetskog dana autizma su:

– Potreba za formiranjem Nacionalnog registra za osobe sa autizmom. Postojanje takvog registra omogućilo bi  lakše ostvarivanje svih prava osobama iz autističnog spektra , a državi planiranje sredstava i resursa.

– Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg do najstarijeg doba osoba iz autističnog spektra , od dijagnostike do lečenja i stanovamja.

– Razvijanje servisa podrške poput dnevnih boravaka, predah usluge, asistenata u porodici, ličnih pratilaca, formiranja malih domskih zajednica, satanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.

– Srednje obrazovanje i postojanje adekvatnih zanimanja za osobe iz autističnog spektra, kako bi zapošljavanje u uslovima tržišta rada postalo moguće

-Veću edukovanost zdravstvenih  radnika za lečenje bolesti koje nisu direktno povezane autizmom.

– Bolja saradnja sa udruženjima roditelja osoba sa autizmom, kako bi se zajedno identifikovale potrebe i uklonile barijere sa kojima se susreću, usvojili inovativna rešenja i izgradili pristupačno društvo.

Osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente, pa su zato znanje i informisanost ključ kojim se može otvoriti put ka rastu, razoju i izražavanju punog potencijala ovog dela društva.

Povodom obeležavanja Svetskog dana autizma iz „Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom“, još jednom upućen je poziv donosiocma  odluka, stručnjacima, liderima  poslovnog okruženja i javnosti,  da se konsultuju i sarađuju sa ljudima iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).

 

Budite bolje informisani od drugih pratite – portal  valjevonadlanu.rs

 

Sve veće interesova
U Kolubarskom okrugu
Ocenite