Monday, Jun 27, 2022
HomeEkologijaZagađen vazduh u Valjevu 80 dana od početka godine

Zagađen vazduh u Valjevu 80 dana od početka godine

foto:valjevonadlanu.rs

 

U poslednjim danima marta vazduh je i dalje opasan po zdravlje. Od ponedeljka do petka  vazduh u Valjevu je ocenjen indeksom „zagađen“. U subotu i nedelju „prihvatljiv“. Od početka  2021. godine ukupno je bilo 80 dana sa zagađenim vazduhom po podacima državne mreže  zu automatski monitoring kvaliteta vazduha. Od početka novembra 2020. do danas ukupno je  zabeleženo 119 dana sa prekomernim zagađenjem 

Najviše prekoračenje graničnih vrednosti PM10 čestica dostignuto je u utorak 30.3.2021. kada  je prosečne dnevna koncentracija iznosila 79.82µg/m3. Najviša satna koncentracija  suspendovanih PM10 čestica za proteklu nedelju zabeležena je u ponedeljak 29.3.2021. u 20 časova i iznosila 219.97µg/m3. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu satnu koncentraciju sutradan, u utorak u vrednosti od 127.23 µg/m3 u 21 čas.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je tokom pet dana svako mogao  osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene  posledice. 

 Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Od ukupno 11 medijskih organizacija koje deluju na teritoriji grada Valjeva 5 su svojim  čitaocima i gledaocima omogućili informaciju o stanju kvaliteta vazduha u realnom vremenu. O aerozagađenju u Valjevu izveštavaju mediji sa nacionalnom pokrivenošću (Nova S, Politika). 

Valjevo posetila ministarka za zaštitu životne sredine. Obećala zajedno sa gradonačelnikom  milionske investicije u životnu sredinu i čistiji vazduh u narednoj grejnoj sezoni. Ipak, Valjevke  i Valjevci se spremaju za odlazak u Beograd 10. aprila na „Ekološki ustanak“ . Uskoro nastavak  narodne inicijative „Potpiši-Prodiši“.

Od početka 2021. godine zaključno nedeljom, 4.4.2021. registrovano je 80 dana sa  prekoračenjem granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica u Valjevu (Državna mreža  za automatski monitoring kvaliteta vazduha, Agencija za zaštitu životne sredine). Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik Republike Srbije“,  broj, 11/2010, 75/2010 i 63/2013) propisano da granična vrednost ovog polutanta iznosi 50  μg/m3 dnevno, odnosno da je dozvoljeno prekoračenje ove vrednosti najviše 35 dana  godišnje. 

Od ukupno 155 dana, počev od novembra 2020. zaključno sa nedeljom 4. aprilom 2021,  koliko je udruženje “Lokalni odgovor” pratilo koncentracije suspendovanih PM10 čestica – 119 dana je vrednost prelazila dozvoljenu graničnu koncentraciju od 50 µg/m3. To znači da  su Valjevke i Valjevci više od 2/3 dana tokom grejne sezone udisali vazduh opasan po  zdravlje. 

Protekle nedelje Valjevo je posetila Irena Vujović, ministar za životnu sredinu u Vladi  Republike Srbije. Najavila je da je Valjevu odobreno 84 miliona dinara za projekat koji će  omogućiti da gradska toplana koristi komprimovani gas kao gorivo. Kako je objavljeno na  zvaničnom sajtu Grada Valjeva, lokalna vlast u Valjevu će participairati u ovoj akciji sa  dodatnih 20 miliona dinara a ministarstvo će finansirati ozelenjavanje Valjeva sa još 4  miliona dinara. Najavljeno je prikuljučivanje nekoliko javnih institucija i kasarne Vojske Srbije  na gradsku toplanu. Ministarka Vujović i gradonačelnik Gojković su obećali da će u narednoj  grejnoj sezoni građani Valjeva disati znatno čistiji vazduh sa manje praškastih čestica.  Vujović je za ovu godinu najavlila radove na izgradnji regionalne deponije. Upitana da li zna  šta o istraživanju rude litijuma u Valjevskom kraju, odgovorila je da se radi o nagađanjima i  da će njeno ministarstvo postupiti isključivo po zakonu. 

Grupa ekoloških organizacija i grupa „Odbranimo reke Stare Planine“ organizuje ekološki  protest 10.4.2021. u Beogradu pod nazivom „Ekološki ustanak“. Grupa udruženja okupljenja  oko akcije „Potpiši-Prodiši“ najavljuje nastavak narodne inicijative za zabranu korišćenja sirovog lignita. 

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa  prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170)1. U  Valjevu  svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju2, što naš  grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji.

 

Izvor informacija :Lokalni odgovor

  

Budite bolje informisani od drugih pratite – portal  valjevonadlanu.rs

 

Kolubarski okrug bel
"Posadi Svoj Hlad" P
Ocenite