Tuesday, Jun 28, 2022
HomeEkologijaOtvoreno pismo Ireni Vujović, ministru zaštite životne sredine – „Lokalni odgovor“

Otvoreno pismo Ireni Vujović, ministru zaštite životne sredine – „Lokalni odgovor“

foto:novosti.rs

 

Obraćamo Vam se u ime građana i organizacija Valjeva pokretača EКOlubarske bitke, inicijative koja se zalaže za moratorijum na istraživanje i eksploataciju ruda u valjevskom kraju, a povodom vaše izjave u medijima objavljene nakon ekološkog protesta u Beogradu.

https://www.rts.rs/…/irena-vujovic-saopstenje-ekoloski…

U njoj navodite da je Valjevo imalo veliki problem zagađenja u grejnoj sezoni zbog toplane koja koristi mazut, i da će se taj problem do sledeće grejnu sezone rešiti, ali da niko o tome ne govori. Pogledajte bolje i videćete da su svi lokalni, kao i dobar deo nacionalnih medija objavili ovu vest. Nema razloga
da sumnjate da je ista sve dobronamerne Valjevce obradovala, jer pokazuje da se čine prvi koraci ka sistemskom rešenju problema zagađenja koje grad na Кolubari godinama muči.
Bez obzira na ono što politički ostrašćeni ljudi misle, govore ili pišu, činjenica je da je zagađenje problem svakoga od nas. Кao što je i svaki i svačiji rezultat u smanjenju zagađenja za dobrobit svih nas. Nemojte misliti da građani konkretne rezultate ne primećuju, čak i onda kada ih ne hvale javno.
Nemojte misliti ni da građani ne primećuju da se svaka građanska ekološka inicijativa očas posla pretvori u argument za napad od strane oponenata vlasti i obrnuto. Da ne vide da vrlo često, male ične borbe za životnu sredinu i zdravlje zabrinutih ljudi, postaju u tuđim rukama sredstvo za političke obračune i da se u takvim obračunima lako zaboravljaju iskreni motivi iz kojih su te ekološke borbe nastale, dok ljudi koji su ih pokrenuli postaju još nevidljiviji.
Građani itekako primećuju da su nekada najglasniji zagovornici ovakvih političkih napada, oni koji su do ovakvog stanja doveli svojim činjenjem i nečinjenjem. Jer stanje kakvo je danas niti je tu od juče, niti počinje s Vašim mandatom, već je posledica decenijskog kontinuiranog zanemarivanja problema u
životnoj sredini.
Budite sigurni da većina građana kako Valjeva, tako i Srbije, isto kako ne želi da na njihovim plodnim oranicama strane kompanije deponuju milione tona rudarskog otpada, ne žele ni da ih zloupotrebljavaju političke grupacije pod uticajem stranih službi, a kojima nam pričaju Vaše kolege. Iz tog razloga Vas molimo da ne gurate ovakvim izjavama ljude koji se iskreno bore za dobrobit Srbije u naručje takvim grupama. Umorna je Srbija i od ratova i od podela i od toga da stranci odlučuju šta će sa njom biti.
Da ne bi mi, obični građani i ekološki aktivisti ostali nevidljivi, a Vi neobavešteni javljamo Vam da zagađen vazduh u Valjevu nismo zaboravili. Nastavljamo da se borimo za zabranu korišćenja sirovog lignita, jer smo svesni da projekat rekonstrukcije gradske toplane neće u potpunosti rešiti problem zagađenja vazduhom. Nastavljamo da u toj borbi edukujemo naše sugrađane i privredu i motivišemo ih da napuste praksu loženja najnekvalitetnijih goriva, iako su najjeftinija.
Razlog zbog čega se potpisnici proglasa EКOlubarske bitke Vama i Ministarstvu kojim upravljate nisu direktno obratili po pitanju koje muče građane istraživanja ruda u valjevskom kraju, jeste što iako smo najmlađa ekološka inicijativa u Srbiji, već naučili da primenjena istraživanja rudnih i mineralnih resursa
nisu u nadležnosti vašeg Ministarstva, već isključivo Ministarstva rudarstva i energetike. To znači da  ste Vi, kao Ministar životne sredine, i mi kao građani u istoj situaciji – da nas niko ne pita da li želimo nove rudnike, niti kakav će kumulativan efekat na životnu sredinu i lokalnu zajednicu oni praviti.
Mi ne iznosimo sumnje da će se buduća rudnička postrojenja graditi u skladu sa propisima i standardima zaštite životne sredine, nego postavljamo pitanje ko je doneo uopšte odluku da se ona grade i proglašavaju projektima od nacionalnog značaja bez konsultacije ne samo sa građanima i lokalnim samoupravama, već i bez konsultacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine, turizma i
telekomunikacija? Bez sveobuhvatne ekonomske, socijalne, ekološke analize uticaja na lokalnu zajednicu i Srbiju u celini?

Podsećamo kroz ovo pismo i Vas i sve donosioce odluka u Srbiji da Arhuska konvencija, čiji je ova država potpisnik, definiše pravo građana da učestvuju u izradi planova, programa, politike i zakonodavstva koji mogu uticati na zaštitu životne sredine. To znači da pre izdavanja dozvola ne samo za eksploataciju već i za istraživanje rudnih resursa, mora da napravimo širok društveni konsenzus oko toga da li su nam rudnici uopšte potrebni i kakvu korist od njih zaista imamo.
S obzirom da i sami kažete da Srbija nije više država na ivici bankrota, postavlja se realno pitanje da li su joj zaista neophodni tih par miliona eura prihoda od rudne rente i par stotina novih radnih mesta za koja nismo ni sigurni da li imamo radnu snagu?

Ovim pismom Vas pozivamo da zajedno odgovorimo na ova pitanja. Shvatite ovo kao poziv da uspostavimo dijalog i saradnju po svim važnim pitanjima iz ekološkog
proglasa koje smo potpisali zajedno sa još 70 organizacija. Ne zaboravite da se na tom spisku želja nalaze i aktivnosti i projekti na kojima već radite, pa samim tim dozvolite sebi da zahteve građana doživite kao podstrek i inspiraciju da budu što bolji i da ih što brže dočekamo.
Prihvatajući Vašu kritiku, ovaj dopis vam upućujemo i zvanično sa predlogom da vi lično i Ministarstvo na čijem ste čelu inicirate dijalog sa ostalim relevantnim Ministarstvima da li su Srbiji potrebni novi rudnici, imajući u vidu u kakvom se stanju nalaze postojeći, i na koji način oni utiču na životnu sredinu.
Mi kao građani i građanke Valjeva, rado i sa dobrom namerom ćemo se odazvati pozivu da u tom dijalogu učestvujemo, ostavljajući po strani sve političke i druge borbe irelevantne u odnosu na zajednički cilj svih građana Srbije – čistu životnu sredinu i zdravlje naše dece.

Svako dobro i puno uspeha u vašem radu, žele vam inicijativa Ekolubarska bitka, udruženja Lokalni odgovor Valjevo i Irevolucija.

 

Lokalni odgovor

Zvanično u Kolubars
Korona u Srbiji oko
Ocenite