Monday, Jun 27, 2022
HomeVestiNaredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidiološke situacije tokom trajanja zemarazne bolesti COVID-19

Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidiološke situacije tokom trajanja zemarazne bolesti COVID-19

valjevonadlanu.rs

 

Kabinetu predsednika Vlade i Generalnom sekretarijatu Vlade obratilo se više vlasnika frizerskih salona sa molbom za tumačenje tačke 4. Naredbe o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, broj 33/21 i 38/21).

Generalni sekretarijat Vlade je predlagač Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i kao takav, a shodnom primenom članom 80. Zakona o državnoj upravi daje mišljenje o primeni ove Uredbe, ali i preporuka Kriznog štaba i na osnovu njih donetih akata.

Mera prostornog ograničenja iz tačke 4. Naredbe je medicinska, epidemiološka i prevenetivna mera i odnosi se na pravna lica i preduzetnike koji obavljaju svoje delatnosti u objektima koji nisu bezbedni i sigurni u smislu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Naime, tačkom 4. predviđeno je da u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

Ova mera ne može se tumačiti tako što će se izvršiti prosta matematička operacija deljenja broja kvadrata korisne površine objekta sa brojem prisutnih lica. Ciljno tumačenje pravnih normi uopšte, a naročito kada se tim normama nameću neke obaveze ili se ograničavaju prava je posebno istaknuto u tumačenju i primeni propisanih mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Primena preventivnih mera zaštite stanovništva ni spada u kaznenu politiku države, već politiku zaštite života i zdravlja ljudi, te u tom smislu primena ovih mera mora biti primerena ovoj oblasti života – zaštite zdravlja i života. Kazne koje se izriču za nepoštovanje mera su pre svega preventivne, a manje represivne prirode, a kako bi se podigla svesnost građana za ličnu odgovornost za svoje i tuđe zdravlje i život. Ciljnim tumačenjem odrebe tačke 4. Naredbe
logično proizilazi da se mera prostornog ograničenja ne može primenjivati u smislu gore navedene matematičke operacije, već da se mora imati u vidu da se radi o delatnosti koja zahteva ličan, neposredni kontakt između frizera i mušterije, gde je apsolutno nemoguće da na jednom prostoru od 9 kvm bude jedna osoba. Striktna primena ovog ograničenja dovodi do apsurdne situacije da frizer i mušterija budu na takvoj fizičkoj razdaljini da nije moguće pružanje frizerske usluge.

U smislu gore navedenog, mera prostornog ograničenja od 9 kvm po jednoj osobi se za frizerske salone mora tumačiti tako da se ne onemogući rad ovih salona, ali da se i sa druge strane vodi računa o zaštiti života i zdravlja stanovništva. Prema tome, prostorno ograničenje u frizerskim salonima odnosi se na one delove salona gde se ne pruža frizerska usluge, kao što su prijemni deo, čekaonica i sl.

Mere vremenskog i prostornog ograničenja treba primenjivati uz sve ostale mere zaštite u smislu u smislu čl. 8. i 9. Uredbe, odnosno ova lica su dužna da se staraju o tome da se onemogući okupljanje kupaca unutar, ispred ili oko objekta. Ukoliko dolazi do okupljanja većeg broja ljudi, smatra se da pravno lice i preduzetnik nije primenio sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga) — za pružanje usluga u zatvorenom prostoru.

Posebne mere za frizerske salone u smislu čl. 8. i 9. Uredbe su: 1. razmak između stolica u kojima sede korisnici kada im se pružaju usluge šišanja
ili druge usluge koja zahtevaju bliski kontakt mora biti minimum dva metra, 2. između zaposlenih mora biti pazmak od minimum dva metra, dok pružaju usluge, 3. u svim ostalim slučajevima (kada se ne pružaju usluge koje zahtevaju bliski
kontakt) mora se poštovati prostorno ograničenje od 9 kvm po prisutnoj osobi, 4. gde je moguće obezbediti fizičke pregrade između zaposlenog i korisnika (npr.
pranje ili bojenje kose i dr). 5. na prijemnim šalterima, naplatnim šalterima i drugim mestima na kojima nije
moguće obezbediti fizički razmak od 2 metra, postaviti fizičku pregradu (pleksiglas, staklo, providna folija i sl), a zaposleni koji radi na tim mestima
mora nositi masku i rukavice, 6. korisnici moraju sve vreme boravka u objektu nositi masku, 7. zaposleni moraju sve vreme rada sa korisnicima nositi maksu i rukavice, s tim
što se preporučuje upotreba jednokratnih rukavica koje se posle jednog tretmana
bacaju, 8. primati stranke samo po sistemu zakazivanja,
9. nije dozvoljeno čekanje korisnika u objektu, ukoliko dolazi do kašnjenja ili
Pomeranja zakazanog termina, zamoliti korisnika da sačeka napolju ili na drugom
mestu, 10. mora se sprovoditi stalna dezinfekcija svih sredstava i opreme koja se koriste
prilikom pružanja usluga, kao i svih površina koja se često dodiruju (stolovi,
stolice, rukohvati, kvake i sl) 11. pomoćne prostorije koje koriste i korisnici (toaleti i sl.) se redovno čiste
rastvorom na bazi min 70% alkohola, 12. ceo objekat se provetrava na svakih 30 minuta.
Neophodno je da ovo mišljenje prosledite svim inspekcijskim službama radi ujednačene primene na celoj teritoriji R. Srbije.

 

Budite bolje informisani od drugih pratite – portal  valjevonadlanu.rs

Poligonsko ispitivan
Trijumf valjevskih g
Ocenite