јул 14, 2024
Valjevo

Održana 52. sednica Gradskog veća

Podelite post:

Održana 52. sednica Gradskog veća, na kojoj je utvrđen Plan generalne regulacije „Gradac“, kao i Plan generalne regulacije „Novo naselje“. Područje Plana generalne regulacije „Gradac“, obuhvata prostor između Suvoborske ulice na severu, na istoku obuhvata prostor do granice KO Valjevo sa KO Petnica i KO Bujačić, na jugu obuhvata Gradačku ulicu, a sa zapada je granica deo Ulice Prva Brazda i parcele uz reku Gradac.

Planom je obuhvaćen prostor za koji se jasno uočava da je pretežno naseljen i koji po svojim osobinama i povezanošću sa centralnim delom grada, kao i morfologiji i nameni, pripada području koje je relativno jedinstveno, međusobno povezano i karakteristično urbano. Ukupna površina plana je 351, 1 ha. Izgrađeno zemljište zauzima površinu od oko 175,73 ha, dok ostale površine predstavljaju ostalo zemljište i to vodno i neizgrađeno zemljište.

Kada je reč o Planu generalne regulacije „Novo naselje“, pretežna planirana namena, odnosno prostor u obuhvatu Plana, namenjen je za sledeće pretežne namene, kao dominantne namene: mešovita stambeno – privredna namena ( koja obuhvata prostor uz Ulicu Vladike Nikolaja, od Ulice Boška Stojanovića do istočne granice Plana ), stambena namena manjih gustina ( koja zauzima približno polovinu planskog područja ), periurbano stanovanje ( locirano u severoistočnom delu planskog područja ), privredna namena, kao i generalno rešenje saobraćajne mreže, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i elektroenergetska infrastruktura.

U granici obuhvata Plana je površina od oko 256,89 ha, a sve parcele se nalaze u KO Valjevo.

Članovi Gradskog veća su prihvatili Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštava grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina za 2020. godinu. Shodno Odluci o istupanju opštine Mionica iz Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, ovo Pravobranilaštvo više ne zastupa opštinu Mionica.
Na današnjoj sednici Gradskog veća, prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja REC „Eko – Tamnava“ Ub, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, kao i JKP – a „Vidrak“, „Polet“, „Toplana“ i „Vodovod“. Takođe, prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe korišćena subvencija iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu i to: REC „Eko – Tamnava“ Ub, JP „Kolubara“, JKP – a „Polet“, „Toplana“ i „Vodovod“.

U okviru poslovanja JKP, utvrđena su rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program upravljanja komunalnim otpadom JKP „Vidrak“ za 2022. godinu, rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program obavljanja delatnosti zoohigijene, godišnji program upravljanja javnim parkiralištima, godišnji program održavanja čistoće na površinama javne namene, godišnji program upravljanja grobljima i sahranjivanju i rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program održavanja javnih zelenih površina.

Takođe, utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program obavljanja dimničarskih usluga za 2022. godinu JKP „Toplana“, kao i rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala istog preduzeća i Odluku o umanjenju iznosa fakturisanja usluge grejanja. Pored toga, prihvaćeno je i rešenje o davanju saglasnosti na program upravljanja i održavnja seoskih vodovoda JKP „Vodovod“ u 2022. godini.

Članovi Gradskog veća su prihvatili i rešenja o davanju saglasnosti na Program rada TO Valjevo i „Agrorazvoja“, za 2022. godinu.
Utvrđena je Odluka o pribavljanju neizgrađenog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva, gde se pristupa pribavljanju neizgrađenog zemljišta čija je ukupna površina 19399 m2, za potrebe proširenja Novog groblja u Valjevu i izgradnju prostupne saobraćajnice u skladu sa zakonom.

Prihvaćena je Odluka o otuđenju nepokretosti – poslovnog prostora, postojećeg na katastarskoj parceli KO Valjevo, u Ulici Knez Mihailovoj. Grad Valjevo otuđuje iz javne svojine, a PD „Kompresor“ nekretnine doo Valjevo, pribavlja u svojinu, u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom nepokretnosti – poslovni prostor, površine 31 m2, koji se nalazi u sastavu porodične stambene zgrade. Poslovni prostor otuđuje se po ceni od 22.000 eura, u dinarskoj protivvredosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Članovi Gradskog veća su na današnjem zasedanju prihvatili Zaključak o proceni rizika od katastrofa za teritoriju grada Valjeva. Razlog za donošenje je efikasna priprema za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva.
Takođe, prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa javnih preduzeća, čiji je osnovač grad Valjevo za period od 1.1.2021. do 3.9.2021, godine.

Poslednje dve tačke na današnjoj sednici Gradskog veća, vezane su za Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo i rešenje o odbijanju žalbe za naknadu troškova postupka, na ime naknade i nagrade za sastavljanje žalbe.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama “Portal-valjevonadlanu.rs“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X