мај 20, 2024
Valjevo

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu 14. februar

Podelite post:

Foto:Pixabay

 

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu za 2022. godinu ističe danas, 14. februara. Prema aktuelnom poreskom kalendaru, ovo je poslednji datum do koga je moguće ispuniti obavezu bez penala, jer već od sutra počinje da se obračunava zatezna kamata.

Poreski obveznici koji su već dobili rešenje o iznosu poreza za tekuću godinu trebalo bi ukupan godišnji iznos da podele na četiri jednaka dela i da ih uplaćuju u predviđenim kvartalnim rokovima. Ukoliko vam poresko rešenje još uvek nije stiglo, predstavnici Uprave za javne prihode preporučuju da podelite prošlogodišnji iznos poreza na četiri dela, te da prvi deo uplatite u zakonski predviđenom roku, a kada vam stigne aktuelno rešenje uplatite eventualnu razliku.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji definiše da je kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (NBS) plus 10 odsto. Ova kamata je veća za 10 procenata u odnosu na zateznu kamatu definisanu u Zakonu o zateznoj kamati, a koju NBS redovno ažurira na svom portalu.

Važno je istaći da je reč o ukupnoj godišnjoj kamatnoj stopi, dok obračunski period kamate može biti i kraći i odnositi se na jedan dan ili mesec u godini. Mesečna kamatna stopa iznosi 1/12 godišnje kamatne stope.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate padaju uglavnom 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru. Međutim, zbog državnog praznika rok za plaćanje prve rate ove godine pomeren je za 14. februar.

 

Foro:Pexels.com

Poreznici ističu da je veoma važno da se ne kasni sa plaćanjem rate poreza na imovinu, s obzirom na to da svaki dan kasnije uplate nosi i visoke kamate, od skoro 0,2 odsto dnevno. Osim kamate, vlasnicima nekretnina preti i naplata kazne za izbegavanje plaćanja poreza koja iznosi do 50 odsto utvrđenog poreza, ali ne manje od 5.000 dinara.

Porez na imovinu plaća se za sve nekretnine, čak i one u kojima je neuslovno živeti. Sve dok nekretnina postoji porez se plaća, naglašavaju poreznici. Takođe, porez na imovinu neophodno je prijaviti i plaćati i za sve nelegalizovane objekte.

Koje poreske obaveze treba izmiriti do kraja meseca?

Najvažniji datum za veliki broj poreskih obveznika dolazi odmah nakon praznika. Krajnji rok za plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec ističe 17. februara. Preduzetnici, “knjigaši” mesečnu akontaciju poreza plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Paušalci, odnosno preduzetnici koji ne vode knjige, porez plaćaju u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Obavezu plaćanja poreza i doprinosa do 17. februara imaju sveštenici i svi verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri za prethodni mesec. Obveznici doprinosa – sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju mesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Istog datuma potrebno je da se plate i doprinosi za samostalne umetnike za prvi kvartal 2022. godine. Obveznici doprinosa su samostalni umetnici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

Takođe, 17. februara i poljoprivrednici treba da plate doprinose za prvo tromesečje ove godine. Obveznici doprinosa su poljoprivrednici koji plaćaju tromesečnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na osnovu rešenja Poreske uprave.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama “Portal-valjevonadlanu.rs“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X