Tuesday, Aug 9, 2022
HomeSportMilion dinara za opremanje Kancelarije za mlade

Milion dinara za opremanje Kancelarije za mlade

 

 

 

 

Grad Valjevo će dobiti milion dinara za opremanje Kancelarije za mlade, u okviru projekta koje finansira Ministarstvo omladine i sporta. Tim povodom je u Beogradu, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić potpisao ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava.

U ime grada Valjeva, ugovor je potpisao član Gradskog veća Vladimir Mišković. Ugovori se odnose na realizaciju projekata u okviru javnih konkursa za podršku jedinicama lokalnih samouprava za programe, odnosno projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata, kao i za programe, odnosno projekte u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Ugovori su potpisani sa predstavnicima 38 jedinica lokalne samouprave u Srbiji.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama “Portal-valjevonadlanu.rs“

Pokazna vežba Vatrg
Rehabilitaciji ulica
Ocenite