јун 16, 2024
Valjevo

Otkaz za zaposlene koji odbiju izmene ugovora o radu

Podelite post:

Foto: poslovi.infostud.com

Ako vam poslodavac ponudi da potpišete aneks ugovora o radu pravnici savetuju, uz obavezno detaljno čitanje, da proverite da li je promena uslova rada zakonita. Prema zakonu zaposleni mora da potpiše aneks, jer u suprotnom poslodavac ima pravo da mu da otkaz.

Međutim, prema rečima advokata M.K, ukoliko zaposleni smatra da je aneks koji mu se nudi nezakonit ima na raspolaganju dve opcije: da potpiše aneks i onda podnese tužbu radi poništaja ili da aneks ne potpiše, zbog toga dobije otkaz i onda pred sudom traži poništaj tog otkaza.

Treba naglasiti da ukoliko sud utvrdi da je aneks ugovora bio nezakonit, radniku će otkaz biti poništen.

“Poslodavac je onaj koji u 99 odsto slučajeva inicira potpisivanje aneksa, odnosno izmene ugovora o radu. Međutim, poslodavac ne može to da čini po svom nahođenju već se ugovor o radu može menjati samo u pogledu izmena koje su unapred propisane Zakonom o radu ili u opštem aktu poslodavca ili u samom ugovoru o radu zaposlenog. Zakonom o radu nabrojano je koje sve izmene su dozvoljene i pod kojim uslovima, ali zakon ostavlja i poslodavcu slobodu da propiše druge izmene ugovora kao moguće”, objašnjava Kovačević.

Na pitanje šta aneks ugovora znači za poslodavca, a šta za zaposlene, naša sagovornica odgovara da aneks određuje da neka odredba ugovora o radu, kao na primer odredba o radnom mestu, o trajanju radnog odnosa i slično, sada glasi drugačije, a to znači i da taj konkretni uslov rada za zaposlenog postaje drugačiji.

Aneks ugovora o radu potpisuje se, dakle, samo za izmene onih uslova rada koje su propisane zakonom ili od strane poslodavca, samo onda kada su nastupili uslovi za to i samo onda kada je objektivnim okolnostima opravdano da do takvih izmena dođe.

Na primer, za promenu radnog mesta zaposlenog potrebno je da su kod poslodavca nastupile objektivne okolnosti (izmene u organizaciji, izmene u tehnologiji…) zbog čega je neophodan premeštaj.

Prema zakonu zaposleni može biti premešten tako da rad obavlja u drugom mestu samo u slučaju da je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta firme. Ako se zaposleni premešta u drugo mesto, udaljenost od odredišta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad mora biti manja od 50 kilometara. Takođe, u tom slučaju poslodavac je dužan da obezbedi naknadu troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Ukoliko su ispunjeni ovi uslovi poslodavac može premestiti zaposlenog u drugo mesto rada. Međutim, premeštaj je moguć i ukoliko navedeni uslovi nisu ispunjeni, ali se u tom slučaju traži da je zaposleni pristao na promenu mesta rada.

Pre potpisivanja samog aneksa, poslodavac mora zaposlenom da uputi pismeno obaveštenje koje ustvari predstavlja ponudu za zaključenje aneksa. U njoj će navesti koje odredbe ugovora o radu se menjaju i obavezno obrazložiti razlog zbog kojeg se menjaju. Uz ovo obaveštenje prilaže se i sam aneks koji zaposleni treba da potpiše i ostavlja se zaposlenom rok od najmanje osam radnih dana da se na ponudu izjasni, odnosno aneks potpiše ili ne.

“Tek nakon što se zaposleni do kraja upozna sa predloženim aneksom ugovora, pristupa se potpisivanju aneksa koji obavezno mora da sadrži podatke o ugovoru o radu koji se menja, podatke o tome koji član se menja i navođenje kako sada taj član glasi, kao i odredbu o tome od kada počinje da važi aneks. Naravno, tu su i potpisi poslodavca i zaposlenog”, navodi advokat Kovačević.

Najčešće odredbe aneksa ugovora o radu

Zakon o radu propisuje uslove pod kojima poslodavac zaposlenom može ponuditi izmenu ugovorenih uslova rada, odnosno aneks ugovora. To su:

– Premeštaj na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada

– Promena mesta rada kod istog poslodavca

– Radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca

– U slučaju da postoji višak zaposlenih poslodavac je u obavezi da pristupi rešavanju viška zaposlenih, tako što će uneti mere za zapošljavanje i to premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, nepuno radno vreme, ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere.

– Ako dođe do promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X