јул 16, 2024
Valjevo

Održan drugi sastanak Panela grada Valjeva i obuka na temu uloge i značaja „Građanskog budžeta“ za transparentan i participativan lokalni budžetski proces

Podelite post:

U prostorijama Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj (COR) u Šušeoci, neposrednim prisustvom, kao i online učešćem putem Zoom platforme, održan je drugi sastanak Panela grada Valjeva (PGV), građanskog, nepolitičkog, tela za praćenje i nadzor lokalnog budžetskog procesa u gradu Valjevu.

Učesnicima sastanka je Projekt menadžer projekta „GROMOBRAN“ (dr Slobodan Ilić), podneo izveštaj o aktivnostima sprovedenim između dva sastanka (Organizovana je online javna rasprava (JR) o Odluci o završnom računu budžeta (OoZRB) grada Valjeva za 2021. godinu; Održana je press konferencija na kojoj su Projekt menadžer i predstavnici PGV, Jasminka Nedeljković, koordinator i Slobodan Arsenijević, zamenik koordinatora, predstavili javnosti najvažnije rezultate i zaključke s online JR o OoZRB za prošlu godinu; Pokrenuta je društvena kampanja “BudžetirAJMO svi – Valjevo siTI”, razgovorom sa članovima Rotari kluba Valjevo; U cilju sprovođenja društvene kampanje “BudžetirAJMO svi – Valjevo siTI” održani su sastanci i obavljeni razgovori sa potencijalnim učesnicima u kampanji).

Zatim su Projekt menadžer i Istraživač na Projektu (Marko Matić) predstavili rezultate praćenja lokalnog budžetskog procesa u periodu između dva sastanka, konstatujući sledeće:

– Sa 38 dana zakašnjenja Gradsko veće (GV), na sednici održanoj 07. septembra 2022. godine, usvojilo Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-jun 2022. godine (Vest sa portala https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/valjevo/12230/)

– Na zvaničnoj internet stranici grada Valjeva nije objavljen predmetni Izveštaj što ukazuje na netransparentan rad nadležnih organa i odgovornih lica;

– Postoji opravdana bojazan da su odgovorna lica nastavila sa kršenjem odredbi Zakona o budžetskom sistemu (ZBS), koje se odnose na poštovanje budžetskog kalendara. Nema objava da je Odeljenje za finansije dostavilo GV do 15. oktobra (do kada je zakonska obaveza), Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar-septembar 2022. godine, što opravdano izaziva sumnju da će GV usvojiti i dostaviti predmetni Izveštaj Skupštini Grada do 31. oktobra (do kada je zakonska obaveza);

– Na zvaničnoj internet stranici grada Valjeva (niti na drugi javni način) nema objave da je Odeljenje za finansije dostavilo GV do 15. oktobra (do kada je zakonska obaveza) Nacrt Oduke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu, što opravdano izaziva sumnju da će biti zakazana i održana JR o NACRTU Odluke do 31. oktobra (do kada je zakonska obaveza), što bi zainteresovanim građanima ostavilo više vremena da se uključe i, što je još važnije, više utiču na planiranja budžeta Grada za narednu budžetsku godinu. Pitanje koje se postavlja je zašto se građankama i građanima Valjeva, već više godina, uskraćuje to pravo?;

– Sa velikom izvesnošću se može reći da GV NEĆE DOSTAVITI PREDLOG Oduke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu do 01. novembra (do kada je zakonska obaveza), što ukazuje na nesposobnost nadležnih organa i odgovornih lica da poštuju zakonske odredbe i što zainteresovanim građanima TENDENCIOZNO skraćuje vreme za participaciju u lokalnom budžetskom procesu. Pitanje koje se postavlja je da li će odgovorna lica iz gradskog rukovodstva i uprave biti sankcionisana za višegodišnje bahato, uz kršenje zakona, ponašanje prema građankama i građanima Valjeva?

Istraživač na Projektu je na osnovu preuzetih obaveza sa prethodnog sastanka PGV, prezentovao primer obračuna i praćenja pozicija stalne i tekuće budžetske rezerve u budžetu grada Valjeva za 2021. godinu. Takođe, naglasio je odgovarajuće odredbe ZBS, koje se odnose na moguće sankcije (član 103) u vezi sa kršenjem pojedinih zakonskih odredbi (član 76).

Na kraju drugog sastanka PGV zaključeno je sledeće:

– Obavestiti javnost o zaključcima

– Sa održanog sastanka;

– Dostaviti nadležnim organima i odgovornim licima u gradu Valjevu, zaključke sa održanog sastanka;

– Razmotriti mogućnosti pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka, zbog uočenih nepravilnosti i nezakonitosti, protiv odgovornih lica saglasno postojećim zakonskim mogućnostima.

U drugom delu skupa realizovana je obuka na temu „Transparentan lokalni budžetski proces i participacija građana – Građanski budžet“. Posle upoznavanja učesnika obuke sa mestom, ulogom i značajem „Građanskog budžeta“ (GB) prešlo se na predstavljanje i analiziranje osnovnih elemenata iz sadržaja lokalnog GB.

Ponovo je tokom diskusije naglašeno da je neophodno u procesu donošenja budžeta Grada za narednu budžetsku godinu, imati GB pripremljen za javnu raspravu, a ne samo sačiniti GB posle donete Odluke o budžetu grada Valjeva za narednu budžetsku godinu.

Učesnici obuke su imali prilike da čuju i predloge koji bi kvalitativno podigli i još pojednostavili GB. Tako se prvi predlog odnosio na dopunu sadržaja GB sa kratkim jezgrovitim prikazom odgovora Gradonačelnika na sledećih 6 pitanja:

(1) Koja su tri najveća problema grada Valjeva koje će gradsko rukovodstvo rešavati u narednoj budžetskoj godini, novcem poreskih obveznika (našim novcem)?

(2) Koje ciljeve gradsko rukovodstvo planira da ostvari u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva?

(3) Koje aktivnosti gradsko rukovodstvo planira da realizuje u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva?

(4) Kako i kojim pokazateljima će se izmeriti stepen ostvarenja planiranih ciljeva u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva?

(5) Koliko će našeg novca iz budžeta za narednu budžetsku godinu biti izdvojeno za planirane aktivnosti u rešavanju ta tri najveća problema grada Valjeva, ukupno i po svakom od navedenih problema?

(6) Koja lica (imenom i prezimenom, kao i funkcijom) će biti odgovorna za ostvarenje planiranih ciljeva po svakom od tri najveća problema grada Valjeva? Ovaj dodatak GB, svojim pojednostavljenim prikazom, treba da omogući svakom zainteresovanom licu u gradu Valjevu da lako razume: šta gradsko rukovodstvo planira da postigne našim novcem, koji smo im dali na upravljanje; kako će se izmeriti ostvarenja u narednoj budžetskoj godini i ko će snositi odgovornost za (ne)ispunjenje ciljeva!

Takođe, u cilju olakšavanja participacije građana i podizanja kvaliteta lokalnog budžetskog procesa predloženo je da se traži od odgovornih lica grada Valjeva da se polugodišnji Izveštaj o učinku budžetskih programa obavezno objavljuje uz Nacrt Odluke o budžetu za narednu budžetsku godinu u sklopu poziva za javnu raspravu.

Izneti predlozi značajno doprinose da se u organizovanju javne rasprave o budžetu za 2023. godinu uvedu određene izmene koje treba da omoguće kvalitetniji budžetski proces i adekvatno učešće građana u donošenju najvažnijeg lokalnog akta.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama portal „valjevonadlanu.rs“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X