мај 26, 2024
Valjevo

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrade grada Valjeva

Podelite post:

 

 

 

Nagrada grada Valjeva se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Valjevu u oblastima: privreda, poljoprivreda, obrazovanje i vaspitanje, stvaralaštvo i postignuća učenika i studenata, nauka, inovacija i pronalazaštvo, urbanizam i arhitektura, zaštita životne sredine, medicina i briga o zdravlju, socijalna zaštita i humanitarni rad, humanost, umetnost i kultura, čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja, informisanje i društveno angažovanje i sport.

Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave Praznika grada Valjeva – 20. marta.
Nagrada može biti dodeljena pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu.

Nagrada se može dodeliti istom subjektu više puta.
Nagradu može dobiti lice koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji grada Valjeva ili je imalo prebivalište na teritoriji grada Valjeva u periodu dužem od 10 godina.

Izuzetno, nagrada se može dodeliti pravnom ili fizičkom licu koje nema sedište odnosno prebivalište na teritoriji grada Valjeva, a koje je svojim radom naročito doprinelo razvoju ili afirmaciji grada Valjeva u zemlji i inostranstvu.

Nagrada se dodeljuje za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje.
Izuzetno, nagrada se može dodeliti za kontinuirani rad i ukupne rezultate rada u oblasti za koju se nagrada dodeljuje.

Nagrada se dodeljuje prema sledećem:

1. u oblasti privrede:

 • za rad i rezultate rada izuzetne vrednosti koji doprinose unapređenju i razvoju ekonomije i privređivanja, kroz proizvodnju i poslovanje sa konstantnim uspehom, i to: ostvarivanjem visoke stope rasta obima rada i dobiti, bolje iskorišćavanje poslovnih kapaciteta, osvajanjem i primenom novih tehnologija, uvođenjem novih programa, proizvoda i usluga, rastom izvoza i proširenjem prostora plasmana proizvoda i usluga van granica Republike Srbije i drugi pokazatelji koji pokazuju uspešnost proizvodnih rezultata koji su iznad prosečnih
  rezultata u gradu;

2. u oblasti poljoprivrede

 • za izuzetan rad i doprinos razvoju poljoprivrede;

3. u oblasti obrazovanja i vaspitanja:

 • za izuzetno delo i rezultat vaspitno – obrazovnog rada ili rezultat u organizaciji i razvoju školstva u celini ili u pojedinim njegovim oblastima, koji značajno prevazilaze postojeće profesionalne standarde ili izuzetno doprinose uspešnosti i efektima obrazovnog i vaspitnog rada;

4. u oblasti stvaralaštvo i postignuća učenika i studenata:

 • učenicima i studentima do završetka redovnog školovanja, za najvrednija ostvarenja u naučnom i umetničkom radu, za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima;

5. u oblasti nauke, inovacija i pronalazaštva:

 • za naučno ostvarenje, odnosno rad u društveno-humanističkim, tehničkim i drugim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;
  – za pronalazak koji je zaštićen u smislu odredaba Zakona o patentima;

6. u oblasti urbanizma i arhitekture:

 • za urbanističko rešenje ili planski akt koji je doprineo razvoju grada ili za arhitektonsko
  – građevinski ili drugi projekat objekta po kome je objekat započet, odnosno završen u prethodnoj godini, a koji su prepoznati kao originalna vrednost ili dostignuće;

7. u oblasti zaštite životne sredine:

 • za izuzetne rezultate u zaštiti ili poboljšanju stanja u oblasti zaštite životne sredine, akcije i druga postignuća u ovoj oblasti na teritoriji Grada;

8. u oblasti medicine i brige o zdravlju:

 • za izuzetne rezultate, akcije i postignuća kojima je dat značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine u Gradu, unapređenju zdravlja stanovništva, prevenciji bolesti i promociji zdravih
  stilova života;

9. u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada:

 • za izuzetne rezultate ili akcije kojima je unapređena zaštita i briga o socijalno ugroženim grupama, kao i za izvanredne humanitarne akcije i poduhvate;

10. u oblasti humanosti:

 • za izuzetne akcije i poduhvate kojima je pojedinac ili grupa ljudi mimo svojih profesionalnih obaveza i uz rizik ili moguću štetu po sopstvenu bezbednost, zdravlje ili imovinu pomogao drugim pojedincima ili na drugi način ostvario cilj od značaja za Grad;

11. u oblasti umetnosti i kulture:

 • za izuzetno vredno publikovano ili izvedeno umetničko ostvarenje, kao i za izuzetne akcije ili poduhvate koji naročito doprinose razvoju umetnosti ili kulturnih potreba i navika
  građana;

12. u oblasti čuvanja i negovanja tradicije valjevskog kraja:

 • za izuzetne akcije ili poduhvate koji prevazilaze profesionalne obaveze pojedinca ili organizacije a kojima se spasavaju od zaborava vredni elementi kulturne baštine valjevskog kraja, kao što su građevinski objekti, običaji, zanati, umetnička tradicija, usmena književnost i slično;

13. u oblasti informisanja i društvenog angažovanja:

 • za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija, publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u

gradu;

 • za izuzetna ostvarenja koja su društveno angažovana a koja nisu delo novinara ili koja nisu prevashodno namenjena za medijsku eksploataciju a kojima se pokreću inicijative, sprovode
  akcije i slično u oblastima koje su od izuzetnog značaja za najširu društvenu zajednicu;

14. u oblasti sporta:

 • za rad ili rezultat izuzetne vrednosti kojim je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta.

U jednoj godini dodeljuje se najviše četrnaest nagrada i to po jedna nagrada za svaku oblast.
Za pojedinu oblast ne mora se u svakoj godini dodeliti nagrada.
Izuzetno, u jednoj godini mogu se dodeliti dve nagrade za jednu oblast.
Pored navedenih nagrada, može se dodeliti i specijalna nagrada za:

 • životno delo: za pojedinca koji je završio svoje profesionalno angažovanje u određenoj oblasti, a za izuzetne ukupne višedecenijske rezultate koje je postigao i koji su od nesumnjivog
  značaja za afirmaciju i razvoj Grada;
  – humanitarni rad i brigu o ljudima: za pojedinca ili organizaciju koji dugi niz godina ostvaruju izvanredne rezultate u oblasti humanitarnog rada, koji su unapredili ili postavili
  nove visoke standarde u ovoj oblasti;
  – afirmaciju grada: za pojedinca ili organizaciju koji su daleko iznad svojih profesionalnih obaveza i programa svojim višegodišnjim angažovanjem doprineli promociji Grada i
  valjevskog kraja, poboljšanju ugleda i prepoznatljivosti Grada i valjevskog kraja, pomogli i realizovali projekte, programe i aktivnosti koje doprinose razvoju Grada.

U jednoj godini dodeljuju se najviše dve specijalne nagrade.
Nagrada se može dodeliti i potshumno pojedincima za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 01. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje i koji su preminuli u toj godini.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju pravna i fizička lica.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži podatke o kandidatu i delu ili rezultatu, kao i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.

Uz predlog se prilaže dokumentacija (primerak publikovanog dela, kataloga, kasete, planovi, projekti, odnosno odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu nagrade grada Valjeva dostavljaju se Komisiji za dodelu nagrade grada Valjeva preko pisarnice Gradske uprave grada Valjeva.

Rok za podnošenje predloga je 16. februar 2023. godine.
Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje nagrade grada Valjeva objavljeno je na sajtu grada Valjeva www.valjevo.rs .
Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Skupština grada Valjeva na predlog Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva.

Pratite nas i delite na društvenim mrežama portal „valjevonadlanu.rs“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

X